Skip to main content

Nosēšanās

Kas ir nosēšanās?

Nosēšanās nozīmē to, ka izmaiņu dēļ grunts apstākļos ēkas vai būves pamati virzās uz leju. Reizēm par nosēšanos dēvē arī apakšējās virsmas pacelšanos vai zemes nobīdi, kad grunts lēnām slīd pa nogāzi uz leju.

Nosēšanās identificēšana

Potenciālās nosēšanās parastākās pazīmes ir, piemēram, plaisas sienās, deformētas grīdas un negaidīti ēkas bojājumi. 

Lasīt vēlLasīt vēl

Izplatītākie iemesli

Nosēšanos var izraisīt gruntī esošais mitrums vai izmaiņas vidē, vai arī citos apkārtējos apstākļos.

Lasīt vēlLasīt vēl

Nosēšanās kaitīgums

Nenovērsta nosēšanās var novest līdz būtiskiem nekustamā īpašuma bojājumiem un vērtības samazināšanai, kā arī radīt  izdevumus.

Lasīt vēlLasīt vēl

Nosēšanās novēršana

Ja nosēšanās tiek savlaicīgi novērsta, no tā daudz labuma gūst gan ēkas vai būves izmantotājs, gan arī īpašnieks.

Lasīt vēlLasīt vēl