Skip to main content

Nosēšanās izplatītākie iemesli

Nosēšanās bieži ir saistīta ar zem pamatiem esošās grunts mitruma līmeni. Viena tipa gruntīs nosēšanās notiek ātrāk nekā citās. Īpaši bīstamas ir mālainas gruntis, jo tās sarūk un izplešas atkarībā no mainīgā mitruma līmeņa.

Arī pamatu tuvumā augošie augi var izraisīt nosēšanos, jo to saknes izsūc no grunts ūdeni un grunts sarūk. Lielāks risks ir ilgu sausuma periodu laikā, jo izslāpušo augu saknes iespiežas ēkas pamatos, lai atrastu ūdeni.

Reizēm no bojātas notekas gruntī iesūcies ūdens var mīkstināt grunti zem pamatiem vai pat to izskalot. Rezultātā notiek grunts nobīde un tās dēļ arī ēkas nobīde.

Nosēšanās izplatītākie iemesli

  • Ēka vai būve ir uzbūvēta uz saspiežamas mālainas grunts
  • Virsma zem ēkas / būves pamatiem būvniecības laikā nav kārtīgi sablīvēta
  • Ūdens radīti bojājumi ir padarījuši vājāku grunti un līdz ar to arī pamatus
  • Dažādu zem pamatiem esošu grunts struktūru kustība
  • Grunts vibrācija un kustības tuvumā notiekošo rakšanas darbu dēļ
  • Ceļu satiksmes radītās vibrācijas
  • Nepabeigti vai nekvalitatīvi pamatu būvniecības darbi
  • Izmaiņas vidē vai citos apkārtējos apstākļos