Skip to main content

Nosēšanās kaitīgums

Nenovērsta nosēšanās var novest līdz būtiskiem nekustamā īpašuma bojājumiem un vērtības samazināšanai, kā arī radīt  izdevumus, jo ēkas vai būves vairs nevar izmantot paredzētajiem mērķiem.

Nenovērsta nosēšanās var izraisīt

  • Cauruļu un elektrības vadu bojājumus
  • Nekustamā īpašuma vai būves vērtības samazināšanos
  • Būtisku izskata pasliktināšanos
  • Lielākus izdevumus, jo telpas vairs nevar izmantot paredzētajiem mērķiem
  • Infrastruktūras nosēšanās gadījumā problēmas ar sabiedrības veselību un cilvēku drošību
  • Ēkas potenciālas katastrofiskas bojāejas un sabrukšanas risku