Skip to main content

Nosēšanās novēršana

Risinājumi un tehnoloģijas nosēšanās novēršanai

Piemērots risinājums tiek izvēlēts atbilstoši konkrētās vietas apstākļiem. Bieži ir jāizmanto vairāku risinājumu un tehnoloģiju kombinācija. Gandrīz vienmēr vislabākais, vismazāk traucējumu radošais un bez rakšanas darbiem realizējamais risinājums ir URETEK ģeopolimēri. Šos darbus var veikt šauros apstākļos un vieglais piebriestošais ģeopolimērs labi funkcionē daudzās dažādās gruntīs. To pašu gan nevar apgalvot par cementa javu, kurai ir nepieciešama smagā tehnika un pēc kuras izmantošanas jāveic plaši uzkopšanas darbi, tāpat arī pāļu un balstu gadījumā, kuru uzstādīšanai zem pamatiem esošajā gruntī ir jāveic rakšanas darbi.

Nosēšanās novēršana dod labumu, jo:

  • Ēku vai būvi var ilgāk izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem – tās kalpošanas laiks kļūst ilgāks
  • Uzlabojas ēkas un tās lietotāju drošība
  • Ēkas konstrukcijas, jumts, piebūvētie elementi, durvis un logi funkcionē kā nākas
  • Ēkas vērtība saglabājas vai pat palielinās
  • Jo agrāk nosēšanās tiek novērsta, jo mazāk kaitējuma rodas – tas ļauj tiešā veidā ietaupīt