Skip to main content

Industriālās ēkas

Rūpnīcu un noliktavu grīdas, sienas un mašīnu pamatus var stabilizēt un nivelēt ātri, ekonomiski un klientus nekādā veidā netraucējot.

Darbu veikšanas laikā klients var turpināt savu darbu, vienlaikus tiek apstrādāta tikai viena zona un vajadzības gadījumā darbus veic naktī. Noliktavā esošās preces, plauktus un mašīnas nav nepieciešams pārvietot. Paklupšanas riska nav un pacēlāji var brīvi pārvietoties, mašīnas var darboties tālāk, tiklīdz virsmas apstrāde ir pabeigta.

Ar Uretek metodes nav saistītas ar rakšanas darbiem. Tukšumi tiek aizpildīti, peļķu rašanās vietas izzūd un pamatplākšņu kustība tiek pārtraukta.

Pamatnes zem smagām mašīnām vislabāk apstrādāt pēc mašīnu uzstādīšanas, lai to smagums maksimāli palīdzētu sablīvēt grunti.

URETEK metožu priekšrocības

  • Pamatplākšņu stāvokļa pasliktināšanās tiek novērsta, jo tukšumi zem tām tiek aizpildīti 
  • Beidzas kustības plākšņu savienojuma vietās (bīdīšanās)
  • Transportlīdzekļu radītā slodze samazinās, jo to kustība laukumos un pagalmos kļūst vienmērīgāka
  • Pacēlāji var strādāt droši, jo vairs nav paaugstinājumu plākšņu savienojuma vietās
  • Vairs nenotiek negadījumi