Skip to main content

Vēsturiskas ēkas

Uretek ir veicis godalgotus darbus, kas saistīti ar ļoti vecu būvju – tiltu, baznīcu un cietokšņu stiprināšanu, ko vairākos gadījumos ir daļēji finansējis Anglijas kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības fonds.

Darbi tiks paveikti dažās dienās, nevis nedēļās. Nekādi rakšanas darbi nav nepieciešami un ēku konstrukcija netiek mainīta. Tas samazina arheoloģijās uzraudzības nepieciešamību un padara polimēru inžekciju par labu izvēli vecāku ēku gadījumā, kurām ir vājš mūris vai nepietiekami pamati.