Skip to main content

Ar ko mēs nodarbojamies

Ekspertīze ģeotehnisko inženierdarbu jomā visā pasaulē

URETEK ir ģeotehniskajos inženierdarbos specializējušos darba ņēmēju tīkls, kas risina pamatu un infrastruktūras grunts problēmas renovācijas nozarē. URETEK inovatīvā ģeopolimēru tehnoloģija piedāvā visattīstītākās un precīzākās sistēmas grīdu un pamatu nivelēšanai no jauna, grunts stabilizēšanai un stiprināšanai, kā arī tukšumu aizpildīšanai. URETEK ģeopolimēru tehnoloģija ir ātra un traucējumus neradoša alternatīva parastiem pamatu balstīšanas darbu veidiem, lai atrisinātu ar pamatu nosēšanos saistītas problēmas.

URETEK darba ņēmēji darbojas vairāk nekā 50 valstīs visā pasaulē, un, izmantojot inovatīvo ģeopolimēru tehnoloģiju, ir veiksmīgi realizējuši vairāk nekā 100 000 projektus. Galvenie tirgus segmenti, kur tikusi izmantota URETEK ģeopolimēru tehnoloģija, ir dzīvojamās ēkas, komercēkas un sabiedriskās ēkas, nosēšanās skrejceļi, industriālo ēku grīdas plāksnes, ēkas ar kultūrvēsturisku vērtību, aktīvi izmantojamas šosejas un dzelzceļi, kā arī cita veida infrastruktūras.