Skip to main content

Privātuma principi

Jūsu konfidencialitātes saglabāšana un cienīšana ir URETEK Worldwide sirdslieta. Visa informācija, kuru Jūs mums sniedzat, tiek izmantota tikai URETEK tīkla robežās un tā nekādā gadījumā netiek izpausta trešajām personām.

Atteikšanās no atbildības

Šajā interneta lapā minētā vai ar tās starpniecību piedāvātā informācija un materiāli ir publicēti pēc principa „ir tā kā ir“ un atbilstoši pieejamībai, un tiem ir vispārējs raksturs. Uretek Worldwide Oy (UWW) nepublicē šo informāciju un šos materiālus saistībā ar kādu konkrētu investīciju, vai arī komerciāla vai finanšu lēmuma pieņemšanu. Informācija un materiāli ir paredzēti tikai vispārējai lietošanai. Pirms pieņemt kādu lēmum uz šeit publicētās informācijas un materiālu pamata, palūdziet profesionālu padomu un pasūtiet neatkarīgu novērtējumu.

Lai gan ticam, ka interneta lapā minētajos apgalvojumos atspoguļotās izredzes ir saprātīgas, mēs nevaram garantēt nākotnē sagaidāmos rezultātus, lietošanas intensitātes, izpildījumu un sasniegumus.

UWW negarantē šajā mājas lapā ietvertās vai ar tās starpniecību piedāvātās informācijas un materiālu precizitāti, pietiekamību, pilnīgumu un saprātīgumu, un skaidri atsakās no atbildības par jebkāda veida kļūdām vai iztrūkumiem šajā informācijā un šajos materiālos. UWW nedod informācijai vai materiāliem, kā arī mājas lapai nekādu netiešu, tiešu vai no likuma izrietošu garantiju (cita vidū īpašumtiesību, tirdzniecības vērtības, apmierinošas kvalitātes, trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību neaizskaramības, kā arī kādam konkrētam mērķim piemērotības garantijas).

 

Kā ar mums sazināties

URETEK tehnoloģijas un pakalpojumi tiek piedāvāti vairāk nekā 80 valstīs. Mūsu galvenais birojs atrodas Somijā. Ar mums var sazināties, izmantojot sekojošu adresi:URETEK Baltic OÜ
Pärnu mnt. 160F
Tallinn, Estonia 11317
 

Otra iespēja ir nosūtīt mums savus datus  mūsu mājas lapā un mūsu reģionālais pārstāvis sazināsies ar Jums.