Vides ilgtspējība | URETEK

Vides ilgtspējība

Salīdzinot ar tradicionālajām grunts pastiprināšanas metodēm, URETEK tehnoloģija ir par 70% ātrāka, par 30% videi draudzīgāka un par 20% ekonomiskāka.

URETEK darbības mērķis ir veicināt pāreju uz sociāli atbildīgu grunts pastiprināšanu. Mūsu vērtības – profesionalitāte, uz klientu vērsta darbība un nekaitīguma princips – liecina par to, ka mēs vienmēr cenšamies nodrošināt saviem klientiem ērtāko, uzticamāko un izmaksu ziņā izdevīgāko risinājumu, vienlaikus samazinot jebkādu negatīvu ietekmi uz cilvēkiem vai vidi.

Runājot par procesiem, kas balstīti uz ģeopolimēru sveķu izmantošanu, rodas pašsaprotams jautājums par to iespējamo ietekmi uz vidi, veselību un drošību. Kopš uzņēmuma dibināšanas URETEK ir ieturējis stingru politiku gan attiecībā uz savas tehniskās komandas un klientu veselības aizsardzību, gan uz ekosistēmas saglabāšanas nodrošināšanu.

Veiktie pētījumi ir pierādījuši, ka URETEK ģeopolimēru sveķi un tehnoloģija nerada negatīvu ietekmi uz vidi un nepiesārņo grunti.

  • Piesārņojuma neesamība ir saistīta ar to, ka, sajaucot vairākus komponentus, tie veido noslēgtas un ļoti cieši savienotas molekulu ķēdes.
  • Injicētā ģeopolimēra daudzums reti pārsniedz 2-4% no apstrādājamās zonas tilpuma (0,2-1% no masas).
  • Ģeopolimēra migrācija no injekcijas vietas ir ierobežota (līdz 2 m), jo tā polimerizācija ar apkārt esošo vidi notiek ļoti ātri.
  • 90% grunts uzlabošanas pasākumu tiek veikti tuvu virsmai (3-4 m dziļumā).

Turklāt URETEK grunts pastiprināšanas inženiertehniskie risinājumi var palīdzēt mazināt būvniecības projektu oglekļa pēdas nospiedumu, samazinot pamatu remontam un stabilizācijai nepieciešamo rakšanas darbu un materiālu daudzumu. Tas var sniegt ievērojamu izmaksu samazinājumu un ieguvumu videi.

Kopumā URETEK tehnoloģiju var uzskatīt par videi draudzīgu, jo tā nodrošina ilgtspējīgus risinājumus grunts uzlabošanai un pamatu remontam, vienlaikus mazinot negatīvo ietekmi uz vidi.

WhatsApp Icon Sazinies ar mums WhatsApp
Konsultācija bezmaksas +371 2544 0919