Infrastruktūras | URETEK

Autoceļu un stāvlaukumu seguma izlīdzināšana un remonts

Ģeopolimēru sveķu ievadīšanas tehnoloģija nodrošina iespēju veikt ceļu betona seguma remontu ļoti īsā laikā.

Ar ģeopolimēriem var nostiprināt zem betona plātņu seguma esošo grunti, pacelt nosēdušos elementus un izlīdzināt to novietojumu. 

Pastāvīgi izmantojot, autoceļu stāvoklis neizbēgami pasliktinās. Negatīvu ietekmi uz autoceļu stāvokli atstāj dinamiskās slodzes, ko rada smagais autotransports, tāpat arī dažādi vides faktori.

Autoceļu un stāvlaukumu celtniecībā izmantojamās betona plātnes var nosēsties, radot avāriju bīstamību. Galvenokārt šādas problēmas ir sastopamas uz ceļiem ar intensīvu satiksmi, stāvlaukumos, kravas automašīnu manevrēšanas vietās un iekraušanas laukumos.

Šādiem ceļiem ir noteikti nepieciešams remonts, kuru var veikt ar URETEK ģeopolimēru ievadīšanas tehnoloģiju.

Ģeopolimēru ievadīšana zem betona plātnēm

No betona plātnēm veidotu ceļa segumu atjaunošanai ir ieteicams izmantot ģeopolimēru ievadīšanas metodi Slab Lifting. Tā dod iespēju pacelt nosēdušās betona plātnes, kā arī atjaunot un izlīdzināt vesela ceļa posma vai stāvlaukuma virsmas segumu. Slab Lifting metode ir lieliski piemērota arī tādu autoceļu avārijas stāvoklī esošu posmu remontam, kas robežojas ar tiltiem, dzelzceļu, ostu dokiem, iekraušanas platformām u.c.

Slab Lifting metode ir ievērojami efektīvāka par tradicionālajiem autoceļu remonta paņēmieniem, jo ģeopolimēri ir ļoti noturīgi pret dinamiskām slodzēm. Tāpat nozīmīgs ir apstāklis, ka autoceļu vai stāvlaukumu seguma atjaunošanai ar ģeopolimēru sveķiem ir nepieciešamas tikai dažas stundas vai dienas. Turklāt darbus var veikt pa atsevišķiem posmiem un piemērotākajā laikā, kad autoceļa noslodze ir viszemākā, truklāt satiksmes pilnīga slēgšana nav nepieciešama.

Ar ģeopolimēru remontēts ceļa posms ir gatavs smago kravas automašīnu kustībai jau 15 minūtes pēc darbu pabeigšanas. Salīdzinājumam – betona seguma atjaunošana ar tradicionālām metodēm, t.i., demontējot ceļa seguma plātnes un pēc tam tās no jauna uzklājot, var ilgt vairākas nedēļas un pat mēnešus.

Grunts dziļā stiprināšana

Ģeopolimēru ievadīšanas tehnoloģija ir lieliski piemērota ne vien autoceļu un stāvlaukumu betona seguma atjaunošanai, bet arī zem ceļa seguma esošās grunts stiprināšanai. Šim nolūkam ir piemērota Deep Injection metode. Tā tiek izmantota grunts nestspējas uzlabošanai ar ģeopolimēriem. Tāpat Deep Injection metodi var izmantot arī jaunu autoceļu un šoseju izbūvei. Ievadot ģeopolimērus pārlieku mitrās gruntīs, tie izspiež lieko šķidrumu, tādējādi uzlabojot grunts nestspēju.

Darba process

Lai ar ģeopolimēriem paceltu autoceļu un stabilizētu ceļa segumu, ir nepieciešams izurbt tikai dažus tehnoloģiskos caurumus ar diametru 12-16 mm.

Sveķi tiek ievadīti pa speciālām caurulēm, kas tiek ievadītas iepriekš sagatavotajos caurumos. Nokļūstot gruntī vai zem betona plātnes, ģeopolimēra materiāls piebriest, aizpildot tukšumus un dobumus, stiprina grunti, izspiež ūdeni un pakāpeniski paceļ nosēdušās betona plātnes. Plātņu pacelšanas process tiek kontrolēts ar lāzera nivelieri, kura mērījumu precizitāte ir ±1 mm.


Atslēgvārdi

Ostas objektu pacelšana un stabilizēšana

Ģeopolimēri nereaģē ar ūdeni un saglabā stabilitāti pat ļoti mitrā vidē. Tas dod iespēju izmantot ģeopolimērus ostu piestātņu un krasta stiprinājumu atjaunošanai un nostiprināšanai.

URETEK ģeopolimēru sveķi ir piemēroti jūras un upju ostu infrastruktūras objektu stabilizēšanai. Lai paceltu un stabilizētu betona konstrukcijas, ģeopolimērus var ievadīt gan zem ostas piestātņu un krasta stiprinājumu betona plātnēm, gan slapjajā gruntī zem minētajām konstrukcijām.

Grunts stiprināšana zem ostas piestātnēm un krasta stiprinājumiem

Vispārīgos gadījumos betona piestātnes un krasta stiprinājumi tiek būvēti vertikālu sienu veidā: tas aiztur pildmateriālu, kas tiek izmantots betona seguma izveidei. Pastāvīgās ūdens iedarbības rezultātā gruntsūdeņu līmenis dinamiski mainās, kas nozīmē, ka mainās arī zem būves esošās grunts mitruma līmenis.

Tas veicina pildmateriāla lēnu sablīvēšanos un tai sekojošu horizontālo virsmu pārvietošanos un nevienmērīgu nosēšanos. Ostu piestātņu un krasta stiprinājumu betona segums ir pastāvīgi pakļauts arī smagā transporta, buka celtņu, transportieru, iekrāvēju un citas tehnikas radītajai slodzei. Ostas iekrāvēja svars kopā ar pārvietojamo konteineru var sasniegt 100 tonnas. Šāda masa neizbēgami izraisa zem betona seguma esošā pildmateriāla un visa objekta pamatnes grunts sablīvēšanos. Tādēļ betona seguma nosēšanās dažādos posmos var būt nevienmērīga.

Lai atjaunotu betona segumu un stabilizētu piestātņu un krasta stiprinājumu konstrukcijas, tiek stiprināts pildmateriāls un objekta pamatnes grunts. Grunts nestspējas uzlabošanu ar ģeopolimēriem veic atsevišķos etapos, neapturot ostas darbu.

Betona plātņu pacelšana un stabilizēšana

URETEK ģeopolimēru sveķi ir piemēroti stāvlaukumu un smagā autotransporta, iekrāvēju un buka celtņu manevrēšanas teritoriju grunts struktūras izlīdzināšanai un stiprināšanai. Tāpat tos var izmantot ūdens bojātu ostas noliktavu un doku betona grīdu un virmas segumu remontam.

Betona seguma izlīdzināšanai izmanto Slab Lifting metodi. Savukārt ostas objektu efektīvākai stabilizēšanai ir piemērota Deep Injection ģeopolimēru dziļās inžekcijas metode. Tā dod iespēju nostiprināt zem objekta esošo grunti. Ģeopolimēri izspiež no grunts lieko ūdeni, tādējādi uzlabojot grunts nestspēju.

URETEK metožu priekšrocības

Agrāk, lai veiktu betona seguma remontu, bija jādemontē visas seguma plātnes, jāsablīvē pildmateriāls un no jauna jāuzklāj betona plātnes. Tādējādi ostas kapitālais remonts praktiski bija pielīdzināms tās atkārtotai celtniecībai, kas bija saistīta ne vien ar lielām izmaksām, bet arī ar ilgstošu ostas darba pārtraukumu, kas savukārt radīja papildizdevumus un zaudējumus.

URETEK tehnoloģija dod iespēju izvairīties no betona plātņu demontāžas un ostas darba apturēšanas. Ģeopolimēru ievadīšanai nepieciešamie materiāli un tehnika ir ievietojama vienā kravas automašīnā. Lai ievadītu ģeopolimērus zem betona plātnēm un dziļākos grunts slāņos, ir nepieciešams izurbt 12-16 mm lielus caurumus. Pēc darbu pabeigšanas, tie tiek aizpildīti. Stabilizēto un remontēto posmu izmantošanu var atsākt jau 15 minūtes pēc darbu pabeigšanas.


Atslēgvārdi

Dzelzceļa sliežu stabilizēšana

URETEK ģeopolimēru ievadīšanas tehnoloģija dod iespēju ļoti īsā laika periodā veikt dzelzceļa uzbēruma remontu, turklāt neveicot izmaiņas vilcienu kustībā. Ģeopolimēru sveķi palīdz nostiprināt un stabilizēt nosēdušos šķembu slāni, tāpat izlīdzināt un vajadzības gadījumā pacelt līdz projektētajam augstumam dzelzceļa tuneļu, staciju, pārbrauktuvju un depo betona plātņu klājumu.

Dzelzceļa infrastruktūru veido daudz un dažādi objekti: dzelzceļa sliežu posmi, tuneļi, tilti, stacijas, depo, lokomotīvju remonta rūpnīcas utt. Visi šie objekti ir pakļauti vilcienu kustības radītajam noslogojumam, kā arī laika apstākļu ietekmei un gruntsūdeņu līmeņa izmaiņām.

Būvējot dzelzceļa sliežu ceļus, vispirms no šķembām tiek izveidots pamatslānis. Dzelzceļa uzbērumu veido no berama materiāla (piemēram, šķembām). Sliežu un šķembu klājuma regulāra noslodze rada dzelzceļa sliežu nevienmērīgu nosēšanos atsevišķos posmos. Ja nosēšanās pārsniedz pieļaujamo robežu, mainās sliežu novietojums, un dzelzceļa izmantošana kļūst bīstama. Ar URETEK mūsdienīgo ģeopolimēru ievadīšanas metodi sliežu ceļa droša stāvokļa atjaunošanu un šķembu slāņa nostiprināšanu var paveikt tikai dažās stundās.

Dzelzceļa uzbēruma šķembu slāņa stabilizēšana

Pateicoties ģeopolimēru izmantošanai, dzelzceļa sliežu pamatnes grunts nostiprināšanai un šķembu slāņa nosēšanās apturēšanai nav nepieciešama sliežu un gulšņu demontāža. Turklāt sliežu ceļa uzbēruma stabilizācijai nav nepieciešama papildu šķembu ieklāšana. Pietiek ar ģeopolimēru sveķu ievadīšanu tieši dzelzceļa uzbērumā vai zem tā esošajā gruntī. Ģeopolimēra materiāls piebriest un rada spiedienu vertikālā virzienā, kas dod iespēju pacelt sliežu ceļu līdz projektētajam augstumam.

Dzelzsbetona plātņu pacelšana

Daudzos savienojuma posmos (pārbrauktuves, tuneļi, stacijas, depo utt.) sliedes tiek montētas uz dzelzsbetona plātnēm. Tomēr gruntsūdeņu līmeņa svārstību vai drenāžas sistēmu bojājumu rezultātā šīs plātnes var nosēsties.

URETEK tehnoloģiju var izmantot arī ar betona plātnēm izbūvētu posmu izlīdzināšanai un stabilizēšanai, nostiprinot zem tām esošo pamatnes grunti. Šajā nolūkā caur betona plātnē izurbtiem caurumiem zem plātnēm tiek ievadīti ģeopolimēru sveķi. Plātņu un sliežu ceļa uzbēruma demontāža nav nepieciešama. Zem dzelzsbetona plātnēm esošās grunts stiprināšanai lielākā dziļumā izmanto Deep Injection metodi, savukārt plātņu tiešai pacelšanai un izlīdzināšanai ir piemērota Slab Lifting metode.

Ģeopolimēru ievadīšanas specifika

Lai ievadītu ģeopolimērus, dzelzceļa uzbēruma šķembu slānī vai dzelzsbetona plātnēs tiek izurbti caurumi ar diametru 12-16 mm. Ģeopolimēru ievadīšanai izmanto caurules ar diametru 8-14 mm. Pēc ievadīšanas ģeopolimēra materiāls tūdaļ piebriest, aizpildot gruntī esošos tukšumus un dobumus, un nodrošina konstrukciju pacelšanu un stabilizāciju. Elementu pacelšanas process tiek kontrolēts reāllaikā ar lāzera nivelieri.

Ģeopolimērs sasniedz nepieciešamo izturību jau 15 minūtes pēc ievadīšanas. Tas dod iespēju paveikt darbus ļoti ātri un, nemainot vilcienu kustības grafiku.


Atslēgvārdi

Lidlauka ceļu seguma pacelšana un izlīdzināšana

Lidostas manevrēšanas ceļu un skrejceļu segums var nosēsties.

Lai atjaunotu bojātos posmus, nostiprinātu pamatnes grunti un nomanītu seguma plātnes ar klasiskajām metodēm, ir nepieciešamas vairākas nedēļas vai pat mēneši, un šajā laikā lidosta nevar darboties ar pilnu jaudu. Izmantojot URETEK materiālus, atjaunošanas darbi aizņem tikai dažas dienas vai pat dažas stundas.

Lidlauka betona plātņu nosēšanās ir problēma, ar kuru bieži saskaras daudzas lidostas visā pasaulē. Lidlauka plātņu nosēšanās iemesls var būt pasažieru un preču pārvadājumu palielināšanās, drenāžas sistēmas stāvokļa pasliktināšanās, materiālu dabīgs nodilums u.tml.

Betona plātņu nosēšanās pieļaujamajās robežās nav bīstama un nerada avārijas situācijas. Tomēr, ja lidlauka pamatnes grunts stiprības zudums un atsevišķa skrejceļa posma nosēšanās pārsniedz noteiktās normas, tad ir nepieciešama tūlītēja iejaukšanās. Pat ja lidlauka ceļu seguma plātņu stāvoklis vēl nav kļuvis bīstams, laika apstākļu strauju izmaiņu gadījumā situācija var tomēr kļūt bīstama. Piemēram, ūdens sasalšana lidlauka skrejceļu seguma iedobēs var izraisīt lidmašīnas slīdēšanu.

Lidlauku pamatnes grunts stiprināšana

Lai atjaunotu lidlauka betona plātņu segumu, ir jānostiprina zem tām esošā grunts. Parasti lidlauka ceļa seguma stabilizēšanai un izlīdzināšanai segums tiek pilnībā vai daļēji demontēts, slēdzot remontējamo posmu kapitālajam remontam un piesaistot smago tehniku. Pēc plātņu noņemšanas tiek veikti grunts stiprināšanas darbi, un pēc tam tiek atjaunots lidlauka ceļu segums.

Izmantojot URETEK mūsdienīgo tehnoloģiju un materiālus, lidlauka pamatnes grunts stiprināšanai un betona plātņu līmeņa atjaunošanai un stabilizēšanai nav nepieciešama lidlauka ceļu seguma demontāža.

Grunts nostiprināšanai lidlauka ceļu segumā tiek izurbts nepieciešamais daudzums tehnoloģisko caurumu ar diametru 16 mm, un pa tiem vajadzīgajā dziļumā tiek ievadīts ģeopolimēru materiāls.

Tehnoloģijas darbības princips

URETEK materiāls satur speciālus ģeopolimēra sveķus, kuri, nokļūstot gruntī, piebriest un sacietē, sasniedzot lielisku stiprību jau pēc 15 minūtēm. Tā rezultātā uzlabojas lidlauka grunts stiprība. Atjaunoto posmu var izmantot praktiski tūlīt pēc sveķu ievadīšanas.

Šī tehnoloģija dod iespēju atjaunot objektu tā, ka lidojumu grafikā ir jāveic tikai nelielas izmaiņas. Tādējādi netiek traucēts lidostas normāls darbs. Vienkārši remontdarbi ir jāieplāno laikā, kad lidmašīnu kustības intensitāte ir minimāla. Pateicoties URETEK ģeopolimēru ievadīšanai izmantojamo ierīču nelielajiem izmēriem un autonomas pārvietošanas iespējai, atjaunošanas darbu veikšanas laikā lidostas resursi netiek ierobežoti.

Tehnoloģijas variācijas

Lai paceltu un stabilizētu lidlauka seguma plātnes, var izmantot divu veidu URETEK tehnoloģiju. Abas metodes atšķiras viena no otras ar ģeopolimēru ievadīšanas dziļumu. Lai atjaunotu stiprību zaudējušas grunts īpašības vairāku metru dziļumā, tiek izmantota Deep Injection metode. Betona plātņu stabilizēšanai un izlīdzināšanai ģeopolimēri ar Slab Lifting metodes palīdzību tiek ievadīti tieši tukšumos starp plātni un grunti. Neatkarīgi no izmantotās metodes, lidlauka virsma un betona plātņu novietojums tiek kontrolēts reāllaikā ar lāzera nivelieri, kura precizitāte ir ±1 mm.


Atslēgvārdi

Operatīvi un efektīvi risinājumi, kas palīdz saglabāt un nostiprināt svarīgus infrastruktūras objektus

Vietējo komunālo dienestu un valsts iestāžu atbildības sfērā atrodas liels daudzums dažādu būvju un ietaišu: no autoceļiem un tiltiem līdz pat ūdensapgādes, kanalizācijas un drenāžas sistēmām. Lai nodrošinātu iedzīvotāju drošu, efektīvu un netraucētu apkalpošanu, ir ļoti svarīgi uzturēt šos objektus labā darba kārtībā. Pastāvīgai infrastruktūru uzraudzībai un tehniskai apkalpošanai ir būtiska nozīme ne vien no darba drošības un efektivitātes, bet arī no kalpošanas ilguma aspekta.

Nesen veikta pētījuma rezultāti liecina, ka traucējumi komunālo pakalpojumu, piemēram, elektrības un ūdens padeves sfērā rada nopietnu ietekmi gan uz uzņēmējdarbību, gan uz mājsaimniecībām. Tāpat automaģistrāļu un mazāku autoceļu stāvokļa pasliktināšanās rezultātā var mazināties preču transporta rentabilitāte, palielināties ar transportlīdzekļu apkopi saistītās izmaksas un pieaugt avāriju risks.

Apzinoties ar infrastruktūru uzturēšanu un atjaunošanu saistīto izmaksu pieaugumu, daudzas Eiropas valstu vietējās pašvaldības un valsts iestādes ir atzinušas URETEK piedāvātos inovatīvos risinājumus par vienu no ātrākajiem un ekonomiski izdevīgākajiem veidiem sarežģītas konstrukcijas objektu uzturēšanai darba kārtībā un atjaunošanai.

Izvēloties piemērotāko risinājumu, ir svarīgi ņemt vērā tādus faktorus, kas ietekmē infrastruktūras objektu drošību, ērtu izmantošanu un izturību. Daži URETEK infrastruktūru apkalpošanai paredzētu inovatīvo risinājumu piemēri:

Sabiedrisko ēku un apakšzemes infrastruktūru stabilizēšana

URETEK neinvazīvā sveķu ievadīšanas tehnoloģija tika izmantota Moskva City celtniecības procesā, lai aizpildītu tukšumus un iedobes ap siltumtrasi, atjaunotu grunti zem būvobjekta, uzlabotu grunts nestspēju un novērstu tās tālāku nosēšanos.  Siltumtrases efektīva stabilizācija un nostiprināšana tika veikta mazāk nekā nedēļas laikā, turklāt netraucējot pieguļošo cauruļvadu izmantošanu.

Bieži vien pie URETEK vēršas klienti, kas vēlas stabilizēt nevienmērīgi nosēdušos grunti zem valsts un sabiedrisko būvju pamatiem. Piemēram, URETEK operatīvi un ar salīdzinoši nelielām izmaksām atjaunoja Belgorodas rajona vietējai pašvaldībai piederošas restorāna ēkas pamatu un grīdu, kurās grunts nosēšanās rezultātā bija izveidojušās lielas plaisas. Ēkas pacelšana, nolīmeņošana un nostiprināšana ar ģeopolimēru sveķu palīdzību tika paveikta tikai desmit dienu laikā.

Rezerves cauruļvadu demontāža

URETEK vieglie sveķi ir inovatīvs un praksē pārbaudīts risinājums lielu cauruļvadu un citu tehnisku rezervuāru aizpildīšanai pirms to izņemšanas no ekspluatācijas. URETEK tehnoloģija tika izmantota pazemes ūdens caurules izpildīšanai Kuzbasa reģiona raktuvju modernizācijas gaitā. URETEK ģeopolimērs ir plūstošs materiāls, kuru ir iespējams pārsūknēt diezgan lielā attālumā (piebriestot materiāls pat pie minimāla blīvuma rada neticami lielu spiediena spēku). Daudzus klientus ir pārsteigusi materiāla spēja ātri un ekonomiski aizpildīt lielus tukšumus, dobumus, caurules un rezervuārus.

Sakarā ar Krievijas Federācijas pilsētu straujo attīstību aizvien pieaug slodze uz to infrastruktūrām.  Tādēļ aizvien nozīmīgāka kļūst nepieciešamība ilgstošā perspektīvā nodrošināt ēku stabilitāti, vienlaikus neaizmirstot, ka šobrīd izmantotie risinājumi un līdzekļi ievērojami ietekmē nākamajām paaudzēm paredzēto būvju kvalitāti.


Atslēgvārdi

WhatsApp Icon Sazinies ar mums WhatsApp
Konsultācija bezmaksas +371 2544 0919