Ražošanas un saimniecisko telpu betona grīdu stabilizēšana | URETEK

Ražošanas un saimniecisko telpu betona grīdu stabilizēšana

Laika gaitā ražošanas un saimniecisko telpu grīdas var sākt nosēsties.

Visbiežāk no betona plātnēm veidotu grīdas segumu bojājumi rodas šuvju vietās, tāpat lielās slodzes dēļ plātnes sāk izliekties. Pateicoties ģeopolimēriem, betona grīdu remontu var veikt, netraucējot uzņēmuma darba ciklu.

Ēku betona grīdas plātņu nosēšanās ir pieļaujama tikai noteiktajās robežās. Būvējot šādas grīdas, pirms betona plātņu uzklāšanas ir jāveic nepieciešamie sagatavošanas darbi. Taču, ja ir pieļautas kļūdas grīdas plātņu ieklāšanā vai ja betona grīda tiek noslogota virs projektētā apmēra, tad drīz vien telpai būs nepieciešams remonts. Pretējā gadījumā nosēdušās, deformētās un sašķiebušās betona plātnes sāks traucēt normālu darba procesu.

Betona grīdu nostiprināšana un remonts

Betona grīdu stabilizācijai, pacelšanai un nostiprināšanai tiek izmantota Slab Lifting metode. Tā dod iespēju minimālā termiņā veikt pilnīgu betona grīdas remontu. Turklāt tam nav nepieciešama betona plātņu, plauktu sistēmu un uzstādīto iekārtu demontāža, kas salīdzinājumā ar tradicionālajām remonta metodēm ļauj ietaupīt laiku un līdzekļus.

Ievadot ģeopolimērus ar Slab Lifting metodes palīdzību, grīdas betona plātņu noslogojums nav uzskatāms par nevēlamu faktoru. Gluži otrādi – tas nodrošina labāku rezultātu.  Atsevišķos gadījumos tiek pat ieteikts vispirms uzstādīt telpā jaunās iekārtas un tikai pēc tam ķerties klāt grīdas betona plātņu pacelšanai un stabilizēšanai. Jo lielāks ir betona grīdas noslogojums, jo vieglāk ir novirzīt ievadāmos ģeopolimēru sveķus grunts zemākajos slāņos. Tas dod iespēju kvalitatīvāk sablīvēt grunti un nostiprināt betona plātnes.

Kā tiek veikta betona grīdu izlīdzināšana

Betona grīdu remonts ar Slab Lifting metodi dod iespēju maksimāli īsā periodā atsākt atjaunoto grīdas platību izmantošanu. Nav jāsaskaras ar dīkstāvēm, kas ir neizbēgamas betona plātņu demontāžas un atkārtotas ieklāšanas gadījumā. Tādēļ šī metode nodrošina minimālu ietekmi uz pasūtītāja darbu.

Lai nostiprinātu, stabilizētu un nolīmeņotu betona plātnes, zem tām pa 1-142 mm atverēm tiek ievadīti ģeopolimēri. Ģeopolimēru sastāvdaļas tiek sajauktas speciālās, kompaktās ierīcēs tieši pirms ievadīšanas. Praktiski tūlīt pēc nonākšanas gruntī sākas ģeopolimēru sastāvdaļu ķīmiska reakcija, un materiāls sāk piebriest. Piebriestot materiāls aizpilda visus zem betona esošos tukšumus, izspiež šķidrumu no būves apakšā esošās grunts, novadot to uz citiem slāņiem, un izplešas tajos virzienos, kur grunts pretestība ir viszemākā.

Grunts tiek nostiprināta 500 mm attālumā no ģeopolimēru ievadīšanas vietas. Turklāt procesā veidojas jauns slānis ar lielāku nestspēju, kas dod iespēju pacelt betona plātni. Plātnes pacelšanas un nolīmeņošanas process tiek kontrolēts reāllaikā ar ± 1 mm precizitāti.

Aukstuma kameru grīdu stabilizēšana

Noliktavu aukstuma kamerām tiek piemērotas stingras prasības attiecībā uz siltinājumu, t.sk. uz grīdu siltinājumu. Pārveidojot esošās telpas par aukstuma kamerām, prasībām atbilstoša grīdas nosiltināšana var izrādīties diezgan liels izaicinājums. Izmantojot betona grīdu nolīmeņošanai un stiprināšanai ģeopolimērus, tiek vienlaicīgi uzlabota arī grīdu siltumizolācija.

Tas izskaidrojams ar apstākli, ka grunts stiprināšanai un blīvēšanai izmantojamie ģeopolimēra sveķi vienmērīgi aizpilda telpu zem betona un izveido hermētisku slāni ar zemu siltuma vadītspēju. Tādējādi ģeopolimēri ne tikai nostiprina betona grīdas, bet arī ļauj ietaupīt līdzekļus uz grīdu siltināšanas rēķina.


Atslēgvārdi