Komercēkas | URETEK

Betonēšanas un URETEK tehnoloģijas salīdzinājums. Plusi un mīnusi

Ēku pamatu deformācijas cēloņi

Agrāk pamatu remontam tika izmantota cementēšanas metode, taču šodien to aizvien biežāk aizstāj ar jaunu risinājumu – URETEK tehnoloģiju. Tā ir ātra un droša alternatīva pamatu betonēšanas un pāļu dzīšanas metodei. URETEK risinājumā pamatu remontam tiek izmantotas unikālas stiprināšanas metodes, kas zināmā mērā līdzinās augstākā līmeņa ķirurģiskai operācijai. Šajā procesā konstrukciju nosēšanās un deformācijas cēloņi tiek novēsti, atjaunojot betona pamatu plākšņu seguma, lentveida pamatu, pāļu pamatu un grīdas seguma plākšņu sākotnējo līmeni, un tiek novērstas pat problēmas, kas saistītas ar pievadceļiem.

Darba process

URETEK sveķi tiek ievadīti zem ēkas esošajā gruntī pa nelieliem caurumiem (parasti to diametrs ir 16 mm ārējā vidē un 12 mm iekštelpās).

Ievadītie URETEK sveķi piebriest, aizpildot tukšumus, sablīvējot grunti un nostabilizējot pamatus (vai citas nesošās konstrukcijas), kā rezultātā tiek atjaunots ēkas sākotnējais līmenis.

Lai nodrošinātu optimālu rezultātu un drošību, piebriešanas laikā tiek veikta pastāvīga spiediena kontrole ar lāzeriekārtām.

 • Sienās esošās plaisas parasti pazūd. Ja ēka ir būvēta no ķieģeļiem, tad pēc šī procesa ir nepieciešama šuvju atkārtota aizpildīšana vai savienošana ar speciālu armatūru. Apmestām sienām ir nepieciešama plaisu aizšpaktelēšana un sienas pārkrāsošana.
 • Parasti atjaunojas logu un durvju normālas funkcijas.
 • Parasti izzūd šķirbas starp grīdu līstēm un grīdām.

Garantija

Izmantojamie materiāli atbilst stingrajām ekoloģijas un drošības prasībām un ir izstrādāti ar mērķi nepieļaut izžūšanu un nosēšanos. Kvalitātes garantijas laiks pārsniedz 50 gadus.

Nostiprināšanai izmantojamās betonēšanas metodes

Gadiem ilgi klasiskajā būvniecībā pamatu remontam galvenokārt tika izmantotas betonēšanas metodes. Salīdzinājumā ar tradicionālo betonēšanu URETEK tehnoloģijai ir daudz priekšrocību: ātrums, tīrība, izturība, prognozējamība, ekonomiskā efektivitāte un iespēja veikt darbus, netraucējot ēkas ikdienas lietošanu.

URETEK materiāls nodrošina grunts noturīgu stabilizāciju un nosēšanās seku novēršanu, turklāt krietni ātrāk, nekā izmantojot betonēšanu, kuras rezultāti principā nav prognozējami.  Atkarībā no ēkas celtniecībai izmantotās tehnoloģijas, URETEK metode dod iespēju atjaunot mājas vēlamo līmeni vidēji vienas-divu dienu laikā vai pāris nedēļās. Turklāt sveķu ievadīšanas procesā nerodas nekādi atkritumi, nav nepieciešami rakšanas darbi, ūdens, cements un betons.

Tāpat būtisks ir apstāklis, ka sveķu ievadīšanai nav nepieciešama telpu pilnīga atbrīvošana. Izmantojot URETEK tehnoloģiju, nav nepieciešami apjomīgi sagatavošanas darbi un iekšdarbi, kā tas neizbēgami ir vajadzīgs betonēšanas gadījumā.  Starp flīzēm un pat mīkstajā grīdas segumā var izurbt nelielus caurumus (12-14 mm), un parasti nav nepieciešama pat mēbeļu pārvietošana.

URETEK metode ir ideāli piemērota pat mālainās un citās porainās gruntīs izbūvētu pamatu remontēšanai, jo tā palīdz novērst ar nosēšanos saistītas problēmas. Metode nodrošina grunts nestspējas un nesošo slāņu īpašību izlīdzināšanu.

Izmantojot betonēšanas risinājumu, darbu gaitā ir jāveic sliktu grunts apstākļu, piemēram, irdenu, putekļainu, mitru un slikti noblietētu grunšu uzlabošana. Šādu nepieciešamību nosaka apstāklis, ka betona radītais papildsvars var vēl vairāk pasliktināt situāciju.

Betonēšanas izmaksas

URETEK sveķu ievadīšanas metode ir ne vien ērtāka, drošāka un ilgtspējīgāka, bet parasti arī lētāka nekā tradicionālā betonēšana.

Betonēšanas darbu izmaksas ir atkarīgas no daudziem faktoriem, piemēram:

 1. ēkas atrašanās vieta
 2. problēmas reālais cēlonis
 3. zem ēkas esošās grunts īpašības un stāvoklis
 4. ēkas pamatu veids un profils
 5. apkārtējā vide, piemēram, piekļuve gruntsgabalam, pieguļošajām ēkām un atbalsta sienām
 6. informācijas trūkums par grunts reālo stāvokli zem ēkas
 7. nepieciešamais materiāla daudzums
 8. darbu veikšanai nepieciešamais laiks.

Ja ir nepieciešams pacelt tikai vienu nelielu mājas stūri, tad betonēšana var būt lētākais risinājums, tomēr tas var radīt jaunas problēmas nākotnē. Piemēram, ja betona pildījums ir ieklāts tikai zem kādas atsevišķas ēkas daļas, tad mājas sienās var veidoties jaunas plaisas, nemaz nerunājot par papildsvaru, kas rada jaunu slodzi uz grunti, kura bija pielāgojusies līdz šim esošajai situācijai.

Lielākoties sveķu ievadīšana ir lētāka par citām metodēm, t.sk. par pamatu betonēšanu.


Atslēgvārdi

URETEK tehnoloģijas izmantošana ražošanas un būvniecības objektu problēmu risināšanā

Būvniecības un kalnrūpniecības jomā iekārtu ekspluatācijas problēmas visbiežāk ir saistītas ar to zemu kvalitāti vai nepiemērotību konkrētajam darbam.  Tomēr nav reti gadījumi, kad problēmas iemesls ir grunts nosēšanās.

Pat nelielas virsmas nosēšanās rezultātā izveidojies slīpums var būt par iemeslu precīzo iekārtu un mehānismu darba traucējumiem un radīt pārāk lielu slodzi. Šāda situācija kopumā var ievērojami kavēt darba procesu un palielināt izmaksas. Problēmas ignorēšana var novest pie nopietniem iekārtu bojājumiem, kas savukārt rada dīkstāvi, dārgu remontu (tehniskās apkopes) nepieciešamību, ražošanas produktivitātes kritumu un dažreiz pat draudus cilvēku drošībai un veselībai.

Pirmās pazīmes, kas liecina par iespējamu problēmu

Ieteicams regulāri pārbaudīt iekārtu asu sakritību. Biežāk izplatītās novirzes:

 • neparasta skaņa ierīces ekspluatācijas laikā;
 • tehnikas, it īpaši konveijeru lenšu un celtņu elementu anormāli ātra nolietošanās;
 • vibrācijas un tās rezultātā nosēdušās grunts izraisīts sliežu ceļu un zem iekārtām esošo virsmu pārlieks nodilums.

Nosēšanās (grunts slāņu pakāpeniska iebrukšana, sablīvēšanās un līmeņa pazemināšanās) izplatītākie cēloņi ir nepietiekama drenāža, slikti sablīvēts pildmateriāls un mehāniskā vibrācija.

Būtiska nozīme ir savlaicīgai problēmu profilaksei un novēršanai

Grunts nosēšanos vienmēr ir vēlams apturēt pirms ir radušies iekārtu bojājumi, jo tas dod iespēju samazināt ar dīkstāvēm un remontiem saistītās izmaksas. Pateicoties mūsdienīgajām grunts apstrādes tehnoloģijām, tas ir izdarāms ātrāk un vienkāršāk nekā daudzi no mums to iedomājas. Piemēram, URETEK sveķu ievadīšanas tehnoloģija ir uzticams, ērts, efektīvs un ekonomiski izdevīgs alternatīvs risinājums tradicionālajām betonēšanas vai cementēšanas metodēm. Izmantojot URETEK tehnoloģiju, nestabilā gruntī vai iežos ar deformētu struktūru zem zema spiediena tiek ievadīti speciāli sveķi, tādējādi nostiprinot attiecīgo struktūru. URETEK operatīvo un efektīvo tehnoloģiju var izmantot arī situācijās, kad nav iespējama iejaukšanās objekta darbā. Atkarībā no apjoma process aizņem dažas dienas, un vajadzīgās manipulācijas var veikt paralēli ar būvdarbiem, nepārtraucot darbu. Tas piešķir metodei īpašu pielietojamības elastību.

URETEK tehnoloģijā izmantojamie vieglie un izturīgie sveķi ir ekonomiski un ar nelielu ietekmi uz apkārtējo vidi, turklāt tos var izmantot dažādu tehnoloģisko un ģeotehnisko uzdevumu izpildei. Šī tehnoloģija ir lieliski piemērota, piemēram, degvielas bāku, pazemes glabātuvju, ūdens cauruļvadu, lietusūdens noteku un tuneļu aizpildīšanai, kad tos paredzēts izņemt ekspluatācijas, tāpat lielu dobumu, tukšumu un pat pamestu raktuvju aizpildīšanai.


Atslēgvārdi

Operatīvi un efektīvi risinājumi, kas palīdz saglabāt un nostiprināt svarīgus infrastruktūras objektus

Vietējo komunālo dienestu un valsts iestāžu atbildības sfērā atrodas liels daudzums dažādu būvju un ietaišu: no autoceļiem un tiltiem līdz pat ūdensapgādes, kanalizācijas un drenāžas sistēmām. Lai nodrošinātu iedzīvotāju drošu, efektīvu un netraucētu apkalpošanu, ir ļoti svarīgi uzturēt šos objektus labā darba kārtībā. Pastāvīgai infrastruktūru uzraudzībai un tehniskai apkalpošanai ir būtiska nozīme ne vien no darba drošības un efektivitātes, bet arī no kalpošanas ilguma aspekta.

Nesen veikta pētījuma rezultāti liecina, ka traucējumi komunālo pakalpojumu, piemēram, elektrības un ūdens padeves sfērā rada nopietnu ietekmi gan uz uzņēmējdarbību, gan uz mājsaimniecībām. Tāpat automaģistrāļu un mazāku autoceļu stāvokļa pasliktināšanās rezultātā var mazināties preču transporta rentabilitāte, palielināties ar transportlīdzekļu apkopi saistītās izmaksas un pieaugt avāriju risks.

Apzinoties ar infrastruktūru uzturēšanu un atjaunošanu saistīto izmaksu pieaugumu, daudzas Eiropas valstu vietējās pašvaldības un valsts iestādes ir atzinušas URETEK piedāvātos inovatīvos risinājumus par vienu no ātrākajiem un ekonomiski izdevīgākajiem veidiem sarežģītas konstrukcijas objektu uzturēšanai darba kārtībā un atjaunošanai.

Izvēloties piemērotāko risinājumu, ir svarīgi ņemt vērā tādus faktorus, kas ietekmē infrastruktūras objektu drošību, ērtu izmantošanu un izturību. Daži URETEK infrastruktūru apkalpošanai paredzētu inovatīvo risinājumu piemēri:

Sabiedrisko ēku un apakšzemes infrastruktūru stabilizēšana

URETEK neinvazīvā sveķu ievadīšanas tehnoloģija tika izmantota Moskva City celtniecības procesā, lai aizpildītu tukšumus un iedobes ap siltumtrasi, atjaunotu grunti zem būvobjekta, uzlabotu grunts nestspēju un novērstu tās tālāku nosēšanos.  Siltumtrases efektīva stabilizācija un nostiprināšana tika veikta mazāk nekā nedēļas laikā, turklāt netraucējot pieguļošo cauruļvadu izmantošanu.

Bieži vien pie URETEK vēršas klienti, kas vēlas stabilizēt nevienmērīgi nosēdušos grunti zem valsts un sabiedrisko būvju pamatiem. Piemēram, URETEK operatīvi un ar salīdzinoši nelielām izmaksām atjaunoja Belgorodas rajona vietējai pašvaldībai piederošas restorāna ēkas pamatu un grīdu, kurās grunts nosēšanās rezultātā bija izveidojušās lielas plaisas. Ēkas pacelšana, nolīmeņošana un nostiprināšana ar ģeopolimēru sveķu palīdzību tika paveikta tikai desmit dienu laikā.

Rezerves cauruļvadu demontāža

URETEK vieglie sveķi ir inovatīvs un praksē pārbaudīts risinājums lielu cauruļvadu un citu tehnisku rezervuāru aizpildīšanai pirms to izņemšanas no ekspluatācijas. URETEK tehnoloģija tika izmantota pazemes ūdens caurules izpildīšanai Kuzbasa reģiona raktuvju modernizācijas gaitā. URETEK ģeopolimērs ir plūstošs materiāls, kuru ir iespējams pārsūknēt diezgan lielā attālumā (piebriestot materiāls pat pie minimāla blīvuma rada neticami lielu spiediena spēku). Daudzus klientus ir pārsteigusi materiāla spēja ātri un ekonomiski aizpildīt lielus tukšumus, dobumus, caurules un rezervuārus.

Sakarā ar Krievijas Federācijas pilsētu straujo attīstību aizvien pieaug slodze uz to infrastruktūrām.  Tādēļ aizvien nozīmīgāka kļūst nepieciešamība ilgstošā perspektīvā nodrošināt ēku stabilitāti, vienlaikus neaizmirstot, ka šobrīd izmantotie risinājumi un līdzekļi ievērojami ietekmē nākamajām paaudzēm paredzēto būvju kvalitāti.


Atslēgvārdi

Ražošanas un saimniecisko telpu betona grīdu stabilizēšana

Laika gaitā ražošanas un saimniecisko telpu grīdas var sākt nosēsties.

Visbiežāk no betona plātnēm veidotu grīdas segumu bojājumi rodas šuvju vietās, tāpat lielās slodzes dēļ plātnes sāk izliekties. Pateicoties ģeopolimēriem, betona grīdu remontu var veikt, netraucējot uzņēmuma darba ciklu.

Ēku betona grīdas plātņu nosēšanās ir pieļaujama tikai noteiktajās robežās. Būvējot šādas grīdas, pirms betona plātņu uzklāšanas ir jāveic nepieciešamie sagatavošanas darbi. Taču, ja ir pieļautas kļūdas grīdas plātņu ieklāšanā vai ja betona grīda tiek noslogota virs projektētā apmēra, tad drīz vien telpai būs nepieciešams remonts. Pretējā gadījumā nosēdušās, deformētās un sašķiebušās betona plātnes sāks traucēt normālu darba procesu.

Betona grīdu nostiprināšana un remonts

Betona grīdu stabilizācijai, pacelšanai un nostiprināšanai tiek izmantota Slab Lifting metode. Tā dod iespēju minimālā termiņā veikt pilnīgu betona grīdas remontu. Turklāt tam nav nepieciešama betona plātņu, plauktu sistēmu un uzstādīto iekārtu demontāža, kas salīdzinājumā ar tradicionālajām remonta metodēm ļauj ietaupīt laiku un līdzekļus.

Ievadot ģeopolimērus ar Slab Lifting metodes palīdzību, grīdas betona plātņu noslogojums nav uzskatāms par nevēlamu faktoru. Gluži otrādi – tas nodrošina labāku rezultātu.  Atsevišķos gadījumos tiek pat ieteikts vispirms uzstādīt telpā jaunās iekārtas un tikai pēc tam ķerties klāt grīdas betona plātņu pacelšanai un stabilizēšanai. Jo lielāks ir betona grīdas noslogojums, jo vieglāk ir novirzīt ievadāmos ģeopolimēru sveķus grunts zemākajos slāņos. Tas dod iespēju kvalitatīvāk sablīvēt grunti un nostiprināt betona plātnes.

Kā tiek veikta betona grīdu izlīdzināšana

Betona grīdu remonts ar Slab Lifting metodi dod iespēju maksimāli īsā periodā atsākt atjaunoto grīdas platību izmantošanu. Nav jāsaskaras ar dīkstāvēm, kas ir neizbēgamas betona plātņu demontāžas un atkārtotas ieklāšanas gadījumā. Tādēļ šī metode nodrošina minimālu ietekmi uz pasūtītāja darbu.

Lai nostiprinātu, stabilizētu un nolīmeņotu betona plātnes, zem tām pa 1-142 mm atverēm tiek ievadīti ģeopolimēri. Ģeopolimēru sastāvdaļas tiek sajauktas speciālās, kompaktās ierīcēs tieši pirms ievadīšanas. Praktiski tūlīt pēc nonākšanas gruntī sākas ģeopolimēru sastāvdaļu ķīmiska reakcija, un materiāls sāk piebriest. Piebriestot materiāls aizpilda visus zem betona esošos tukšumus, izspiež šķidrumu no būves apakšā esošās grunts, novadot to uz citiem slāņiem, un izplešas tajos virzienos, kur grunts pretestība ir viszemākā.

Grunts tiek nostiprināta 500 mm attālumā no ģeopolimēru ievadīšanas vietas. Turklāt procesā veidojas jauns slānis ar lielāku nestspēju, kas dod iespēju pacelt betona plātni. Plātnes pacelšanas un nolīmeņošanas process tiek kontrolēts reāllaikā ar ± 1 mm precizitāti.

Aukstuma kameru grīdu stabilizēšana

Noliktavu aukstuma kamerām tiek piemērotas stingras prasības attiecībā uz siltinājumu, t.sk. uz grīdu siltinājumu. Pārveidojot esošās telpas par aukstuma kamerām, prasībām atbilstoša grīdas nosiltināšana var izrādīties diezgan liels izaicinājums. Izmantojot betona grīdu nolīmeņošanai un stiprināšanai ģeopolimērus, tiek vienlaicīgi uzlabota arī grīdu siltumizolācija.

Tas izskaidrojams ar apstākli, ka grunts stiprināšanai un blīvēšanai izmantojamie ģeopolimēra sveķi vienmērīgi aizpilda telpu zem betona un izveido hermētisku slāni ar zemu siltuma vadītspēju. Tādējādi ģeopolimēri ne tikai nostiprina betona grīdas, bet arī ļauj ietaupīt līdzekļus uz grīdu siltināšanas rēķina.


Atslēgvārdi

Apakšzemes konstrukciju remonts un hidroizolācija

Apakšzemes ietaišu hidroizolācijai un stiprināšanai var izmantot ģeopolimēru sveķus.

Tāpat ģeopolimēru sveķi ir piemēroti apakšzemes tilpņu, aku, kolektoru, degvielas tilpņu, cauruļvadu, raktuvju, pagrabu un citu objektu hidroizolācijai un atjaunošanai.

Šādās apakšzemes ietaisēs var rasties mikroplaisas, caur kurām sāk sūkties tehnoloģiskie vai grunts šķidrumi. Daudzos gadījumos konstrukciju sasteigts remonts, bojāto elementu nomaiņa un plaisu aizpildīšana nedod vajadzīgo rezultātu. Plaisu rašanās var būt saistīta arī ar konstrukciju pamatnes grunts īpašību izmaiņām.

Ja apakšzemes ietaises sienas ir zaudējušas savu hermētismu, tad pastāv liela iespējamība, ka ir samazinājusies grunts stiprība vai blīvums, vai ir radušies izskalojumi. Šādā situācijā papildus plaisu remontam un objekta atjaunošanai ir nepieciešama arī grunts stiprināšana. To var izdarīt, palielinot grunts blīvumu ar URETEK ģeopolimēru palīdzību.

Ģeopolimēru sveķu īpašības

URETEK ģeopolimēru lielākā priekšrocība ir apstāklis, ka materiāls nereaģē ar ūdeni. Ģeopolimēri vienkārši izspiež ūdeni uz pieguļošajiem grunts slāņiem. Ievadot ģeopolimērus mitrā gruntī ar samazinātu stiprību, no tās tiek izspiests ūdens un grunts tiek nostiprināta un sablīvēta.

Turklāt samazinās ar ģeopolimēru stiprinātās un blīvētās grunts spēja uzsūkt ūdeni. Ģeopolimēru izmantošanas papildu efekts ir konstrukcijas sienu hidroizolācija vietās, kur ir ievadīti sveķi.

Raktuvju un tuneļu sienu apstrāde

Tuneli, cauruļvadi, raktuves un citas tamlīdzīgas konstrukcijas bieži vien tiek būvētas no savienojamiem elementiem. Šādu konstrukciju bojāto elementu hidroizolācijai, kā arī elementu šuvju un savienojuma vietu aizpildīšanai var izmantot ģeopolimēra sveķus. Sveķi tiek ievadīti tieši gruntī, kas pieguļ bojātajām vietām un elementu savienojumu vietām.

Sveķus var ievadīt no virszemes, neizrokot bojāto konstrukciju, kā arī tieši tuneļa vai raktuvju iekšpusē (ja pastāv šāda iespēja). Ievadīšanas procesā ģeopolimērs var nokļūt raktuvju vai tuneļa telpā – tas liecina par kvalitatīvi izpildītu darbu. Liekais materiāls ir vienkārši jānoņem no iekštelpu virsmām.

Grunts ūdensietilpības samazināšana

Otrs izplatītākais apakšzemes ietaišu (pagrabu, pamatu u.tml.) hidroizolācijas pasliktināšanās cēlonis ir konstrukcijas sienām pieguļošo slāņu nekvalitatīvs blīvējums. Šāda grunts zaudē savas hidroizolējošās īpašības un bieži kļūst mitra, kas savukārt negatīvi ietekmē ietaises sienas.

Šo procesu var apturēt, sablīvējot grunti ar ģeopolimēriem. Ievadot gruntī ģeopolimērus, tās ūdensietilpība samazinās, tādējādi uzlabojas arī ietaises hidroizolācija.


Atslēgvārdi

Ražošanas ēku pamatu stabilizēšana un nostiprināšana

Ģeopolimēri tiek plaši pielietoti ražošanas un rūpniecības objektu atjaunošanā un remontā.

Ģeopolimēru sveķi ir piemēroti gan darbojošos uzņēmumu pamatu nostiprināšanai, gan amortizētu objektu modernizācijai ar mērķi uzstādīt tajos jaudīgākas iekārtas.

Daudzi ražošanas un rūpniecības objekti ir regulāri pakļauti pārslodzēm. Atkarībā no uzņēmuma darba specifikas šādai iedarbībai var būt statisks vai ilgstošs dinamisks raksturs.

Šādas noslodzes gadījumā zem apakšējā stāva grīdas un būves pamatiem esošā grunts sablīvējas. Bieži vien tas izraisa pamatu un grīdu nosēšanos, kas savukārt nodara bojājumus ēkas konstrukcijai. Lai novērstu nosēšanos, var izmantot ģeopolimēru sveķu ievadīšanas metodi.

Ēku konstrukciju bojājumu novēršana

Darba procesā bieži vien nākas saskarties ar problēmām, kuras ir saistītas ar tilta celtņu izmantošanu. Regulāri pārvietojot lielus smagumus, veidojas nevienmērīga dinamiskā slodze uz celtņu balstiem. Tā rezultātā grunts zem vienas balsta konstrukcijas var sablīvēties vairāk nekā zem otra balsta, un veidojas nevienmērīga visas konstrukcijas nosēšanās. Ja celtņa balsti vienlaicīgi pilda arī ēkas nesošās konstrukcijas elementu funkcijas, var rasties visas konstrukcijas sagrūšanas risks.

Lai nostiprinātu ēkas nesošo karkasu un stabilizētu tilta celtni, ir nepieciešama ģeopolimēra sveķu ievadīšana zem nosēdušajiem pamatiem. Tas visticamāk ļaus uzlabot ne vien celtņa, bet arī visas celtnes stāvokli.

Ražotnes pamatu nostiprināšana

Grunts stiprināšanu ar ģeopolimēra sveķu ievadīšanu zem ražošanas objektu pamatiem var veikt, neapturot ražošanas ciklu. Sveķus ievada ar nelielu, pārvietojamu ierīču palīdzību. Ģeopolimēra materiāls tiek ievadīts caur tehnoloģiskajiem caurumiem, kas izurbti apakšējā stāva grīdā vai ēkai pieguļošajā zemes klātnē (gruntī). Ģeopolimēra sveķu ievadīšanai izmanto caurules ar nelielu diametru. Materiāls piebriest un sacietē dažu minūšu laikā.

Ražotnes jaudas palielināšana

Pamestu vai stāvošu ražošanas objektu ekspluatācijas atsākšana bieži ir saistīta ar nepieciešamību uzstādīt jaudīgākas iekārtas.  Tas savukārt rada lielāku slodzi uz ēkas pirmā stāva grīdām un pamatiem. Ja šādas slodzes pārsniedz pieļaujamo robežu, ir nepieciešama apakšējā stāva grīdu vai pamatu stiprināšana.

Pamatu stiprināšanai ar ģeopolimēru sveķiem tiek izmantota Deep Injection dziļās inžekcijas metode, kas dod iespēju ievadīt materiālu dziļi gruntī. Ēkas apakšējā stāva grīdu stiprināšanai izmanto Slab Lifting metodi. Ģeopolimērus var ievadīt gan pirms, gan pēc jauno iekārtu uzstādīšanas. Sveķi tiek ievadīti tik ilgi, kamēr pamatnes grunts nestspēja atbilst normai.


Atslēgvārdi

Veikalu un noliktavu grīdu nosēšanās novēršana, nemainot to darba grafiku

No nosēšanās nav pasargātas arī lielo noliktavu, supermārketu un loģistikas centru betona grīdas.

URETEK mūsdienīgā ģeopolimēru ievadīšanas metode dod iespēju pacelt un nostabilizēt betona plātnes, neatbrīvojot telpas un neapturot objekta darbu.

Projektējot un uzstādot lielu noliktavu un tirdzniecības platību grīdas, tiek ņemta vērā stacionāro konstrukciju pastāvīgā ietekme. Tāpat betona grīdām ir jāiztur spiediens, ko rada iekraušanas un cita noliktavas tehnika. Ja tiek pārsniegtas statiskās vai dinamiskās slodzes pieļaujamās robežvērtības vai mainās zem betona grīdas esošās pamatnes grunts īpašības (grunts stiprības zudums sakarā ar gruntsūdeņu līmeņa izmaiņām vai ūdens un kanalizācijas cauruļvadu plīsumiem), pastāv liela iespējamība, ka grīdas plātnes nosēdīsies vai sašķiebsies.

Šādi bojājumi var radīt nelielas neērtības sakarā ar tirdzniecības un noliktavu iekārtu stāvokļa izmaiņām, taču nav izslēgtas arī avārijas un cilvēku dzīvībai un veselībai bīstamas situācijas.

Betona plātņu pacelšanas un stabilizēšanas sarežģītība

Diemžēl noliktavu un tirdzniecības telpu betona grīdu nosēšanās gadījumā ne vienmēr tiek laikus sperti vajadzīgie soļi. Tā kā betona grīdu atjaunošanas un pamatnes grunts stiprināšanas tradicionālās metodes ir saistītas ar nepieciešamību demontēt grīdas plātnes, tad bieži vien telpu remonts tiek atlikts uz vēlāku laiku, jo ilgākas dīkstāves rada lielus zaudējumus īpašniekiem.

Nereti īpašnieki aprobežojas ar stāvokļa pagaidu uzlabošanu ar dažādu balstu un paliktņu palīdzību, atliekot sistēmiskos risinājumus uz vēlāku laiku. Šādai attieksmei var būt ļoti nepatīkamas sekas.

Grīdu pacelšana un stabilizēšana ar ģeopolimēriem

Betona grīdu nosēdušos vietu pacelšanai un pamatnes grunts stiprināšanai var izmantot URETEK ģeopolimēru sveķu ievadīšanas metodi.

Tādā gadījumā nav nepieciešama betona plātņu demontāža, smagās tehnikas piesaistīšana un rakšanas darbi. Lai apturētu betona plātņu nosēšanos un nolīmeņotu grīdas virsmu, zem grīdas esošajā pamatnes gruntī (Deep Injection metode) vai starp grunti un betona plātni esošajā telpā ir vienkārši jāievada ģeopolimēru materiāls.

Pēc ievadīšanas ģeopolimēra sveķi tūlīt piebriest un aizpilda visu zem ēkas esošo brīvo telpu, nostiprina grunti un sacietē 15 minūšu laikā. URETEK ģeopolimēru ievadīšanas tehnoloģija ļauj palielināt grunts spiedes stiprību līdz 10,6 МPа.

Materiāla ievadīšanai nav nepieciešama nosēdušos plātņu demontāža. Pietiek, ja betonā tiek izurbti vairāki tehnoloģiskie caurumi ar diametru 16 mm un tajos tiek ievietotas caurules ģeopolimēra materiāla ievadīšanai.  Turklāt darbu veikšanas laikā URETEK ierīces var atrasties līdz 120 m attālumā no ievades vietas.

Ģeopolimēra materiāla ievadīšanai gruntī izmanto speciālas šļūtenes, kas ir viegli pārvietojamas starp telpas plauktiem un aprīkojumu. Tādēļ nav nepieciešams atbrīvot telpas no precēm un iekārtām. Pateicoties URETEK ģeopolimēru sveķu ātrajai sacietēšanai, betona plātņu pacelšanas un stabilizēšanas darbus var veikt naktī. Tomēr veikala vai noliktavas darbs nav jāaptur pat tad, ja grīdu pacelšana ir jāveic darba laikā. Procesā izmantojamās ierīces ir mobilas un kompaktas, tādēļ uzņēmuma ikdienas darba process tiek traucēts minimāli.

URETEK tehnoloģijas priekšrocības

Nosēdušos betona plātņu pacelšanas un nolīmeņošanas process tiek kontrolēts reāllaikā. Šim nolūkam tiek izmantoti speciāli lāzera nivelieri, kuru mērījumu precizitāte ir ± 1 mm. Maksimālais apakšējā stāva grīdas plātņu pacelšanas slieksnis ir 20 cm. Pēc grīdas līmeņa atjaunošanas var novērst plaisas starpsienās, kas balstās uz paceltās grīdas plātnēm. Salīdzinājumā ar tradicionālo metožu izmaksām grīdas atjaunošana ar URETEK metodi izmaksā līdz pat 25% lētāk.


Atslēgvārdi

Cementēšanas (un silicēšanas) un URETEK tehnoloģijas salīdzinājums. Cementēšanas priekšrocības un trūkumi.

Salīdzinājumā ar cementa maisījumiem URETEK materiāli ir elastīgi, kas ir būtiska priekšrocība.

Grunts piebriešanas un saraušanās (atkarībā no mitruma līmeņa) rezultātā cementa maisījumi sāk sadalīties un zaudē savas īpašības, pārvēršoties putekļos. Cementa maisījumus un silikātus nevar izmantot porainās gruntīs un gruntīs ar lielu organisko vielu saturu. Atkarībā no grunts skābuma un mitruma līmeņa cementa un silikātu maisījumu sacietēšanas laiks ir diezgan neprognozējams. Cementa maisījumi, kas ir pakļauti sitienu un vibrācijas iedarbībai, laika gaitā pārvēršas par pulveri. URETEK materiāliem nepiemīt šādi trūkumi, un tos neietekmē arī grunts ķīmiskais sastāvs. Visi reakcijai nepieciešamie komponenti tiek sajaukti materiāla ievadīšanas gaitā, reakcijas laiks ir prognozējams un kontrolējams, un reakcija nav atkarīga no ārējiem faktoriem.

Mainoties grunts slāņu mitruma līmenim, grunts var piebriest vai sarauties. Stiprinot pamatus ar betonu, tiek izveidota neelastīga struktūra, kura atkarībā no gruntsūdens līmeņa izmaiņām paceļas vai nosēžas. Gruntij pastāvīgi kustoties vertikālā un horizontālā plaknē, veidojas plaisas, un tiek bojāta zem būves esošās pamatnes grunts struktūra. Grunts neviendabība vēl vairāk palielina objekta bojājumu risku.

Gruntsūdeņu stāvokļa dēļ silikātu un cementa maisījumus ir aizliegts lietot vairāku veidu gruntīs, piemēram, porainās gruntīs. Tādēļ nepieciešamo īpašību panākšana ar minētajiem maisījumiem šādos apstākļos nav iespējama. Grunts ķīmiskais sastāvs var kavēt silikātu un cementa maisījumu vajadzīgās izturības veidošanos, un tie var pārvērsties par pulveri, tādējādi vēl vairāk pasliktinot grunts nestspēju.

Cementēšanas (un silicēšanas) priekšrocības:

 • ir pieejama tradicionālā inženiertehnika un zināšanas;
 • plašs tehniskais pielietojums, jo pēckara gados par šo tēmu ir uzrakstīti un aizstāvēti neskaitāmi teorētiskie darbi.

Cementēšanas (un silicēšanas) trūkumi:

 • var izrādīties lēna, jo pat pēc projekta apstiprināšanas rezultāts nav prognozējams;
 • netīrs darbs, jo šķidra cementa izturēšanās nav prognozējama. Par to liecina, piemēram, cementētāju darba apģērbs;
 • darbietilpīgs process, kam nepieciešams liels strādnieku skaits;
 • risinājuma efektivitāti var novērtēt tikai pēc ilgāka laika. Tas nozīmē, ka projekti lielākoties ir laikietilpīgi;
 • cementēšanu nav iespējams veikt mālainās vai cita veida nestabilās un laika gaitā izmaiņām pakļautās augsnēs, jo tā nenovērš problēmas cēloni;
 • izlīdzināšanas un konstrukciju pacelšanas process nav prognozējams.

URETEK risinājums:

Šī ir mūsdienīga un laika gaitā pārbaudīta ēku pamatu stiprināšanas metode (tiek lietota kopš 1978. gada). Metodes pamatā ir ekoloģiski neitrālu sveķu ievadīšana zem pamatiem pa nelieliem caurumiem (12-32 mm). Sveķi tiek ievadīti gruntī, kur tie piebriest un sacietē, aizpildot visus tukšumus un dobumus. Sveķu ievadīšanas procesā māja vai cita konstrukcija tiek pacelta, ja tas ir iespējams.

Procesam ar īpaši jutīgiem lāzera instrumentiem uzmanīgi seko mūsu tehniķi. Sveķu formula tiek rūpīgi izvēlēta atbilstoši klimatiskajiem un grunts apstākļiem, kā arī uzstādītajiem mērķiem.

URETEK priekšrocības:

 • nav nepieciešama darbavieta: nav vajadzīgi rakšanas darbi, tāpēc nerodas netīrība un atkritumi;
 • operativitāte un ātrums: vairums projektu tiek realizēti divu-triju dienu laikā;
 • nav nepieciešama apjomīga sagatavošanās darbiem, un darbu laikā klients var turpināt izmantot savu objektu.

URETEK metode ir 35 gadu laikā pārbaudīta visā pasaulē un ir pierādījusi sevi kā teicamu pamatu stiprināšanas un objektu aizsardzības līdzekli.


Atslēgvārdi

Dzelzsbetona konstrukciju noturība pret plaisāšanu

Pētot dzelzsbetona konstrukciju izturību, vienmēr tiek pievērsta uzmanība arī to noturībai pret plaisāšanu. Būvdarbu veicējs var noskaidrot pētāmā materiāla noturību pret dažādām iekšējām un ārējām iedarbībām. Šo rādītāju raksturo laika periods līdz pirmo plaisu rašanās brīdim. Jo ilgāk konstrukcija saglabājas nebojāta, jo lielāka ir materiāla noturība pret plaisāšanu. Plaisa palielinās tad, kad sprieguma koeficients būtiski pārsniedz materiāla pieļaujamo slieksni.

Precīzu vērtējumu var sniegt tikai betona parauga ekspertīze. Šis šobrīd ir visefektīvākais testēšanas veids, kas dod iespēju prognozēt konstrukcijas izturību nākotnē.

Faktori, kas ietekmē betona noturību pret plaisāšanu

Nelieli betona bojājumi un to attīstība var būt saistīti ar ārējiem faktoriem – mitrumu un temperatūru, tāpat ar izejmateriāla īpašībām. Novērtējot materiāla noturību pret plaisāšanu, tiek ņemta vērā tā kvalitāte, elastība, plūstamība, sarukums un citi rādītāji. Tāpat būtiska nozīme ir būves konstrukcijas formām un izmēriem.

Jāņem vērā arī cementa ražošanas tehnoloģija. Materiāli ar zemāku sacietēšanas ātrumu plaisā retāk. Tieši tādēļ noturības pret plaisāšanu noteikšana ir komplekss process un tai ir nepieciešama vispusīga izpēte.

Betona noturības pret plaisāšanu palielināšanas iespējas

Pat nelielas plaisas betona konstrukcijās tiek uzskatītas par samērā bīstamām. Nelieli triecieni var izraisīt cementa atdalīšanos un armatūras atsegšanos. Tā rezultātā sākas korozijas process, kas veicina tālākus konstrukcijas bojājumus. Betona izturību var uzlabot ar šādām metodēm:

– stiprinošu piedevu pievienošana betona maisījumam;
– ūdens magnetizēšana;
– betona sastāva pārbaude;
– virsmas pārklāšana ar tēraudu;
– speciāla aizsargslāņa uzklāšana, kas kavē nelielu plaisu veidošanos;
– betona izgatavošana ar konkrētam mērķim piemērotāko struktūru.

Lai iegūtu betona optimālo sastāvu, ir jāizvēlas pareizā sastāvdaļu attiecība, kas ļaus nodrošināt maksimālu betona konstrukcijas kalpošanas laiku.

Ja plaisa tomēr ir radusies

Pirms ķeršanās pie betona konstrukciju remonta ir jānoskaidro plaisāšanas cēlonis. Atjaunošanas darbus var iedalīt:

– konstrukcijas trūkumu remonts;
– bojāto daļu aizstāšana ar jaunām konstrukcijām.

Optimālākais plaisu novēršanas veids ir materiāla ievade. Problemātiskajā vietā zem spiediena tiek ievadīts speciāls maisījums. Aizsargslāņa atjaunošanai tiek izmantota torkretēšanas metode. Šādā gadījumā tiek gatavots speciāls maisījums, kas zem spiediena tiek uzklāts uz iepriekš sagatavotas virsmas.

Ja problēmas ir saistītas ar grunts stāvokli, tad to atrisināšanai ir nepieciešama maksimāli ātra grunts stiprināšana un stabilizēšana.

URETEK speciālistiem ir viss nepieciešamais, lai veiktu betona konstrukciju analīzi, remontu un atjaunošanu. Vēršoties pie mums, ikviens pasūtītājs var būt drošs, ka viņa problēma tiks noteikti atrisināta.


Atslēgvārdi

WhatsApp Icon Sazinies ar mums WhatsApp
Konsultācija bezmaksas +371 2544 0919