Apakšzemes konstrukciju remonts un hidroizolācija | URETEK

Apakšzemes konstrukciju remonts un hidroizolācija

Apakšzemes ietaišu hidroizolācijai un stiprināšanai var izmantot ģeopolimēru sveķus.

Tāpat ģeopolimēru sveķi ir piemēroti apakšzemes tilpņu, aku, kolektoru, degvielas tilpņu, cauruļvadu, raktuvju, pagrabu un citu objektu hidroizolācijai un atjaunošanai.

Šādās apakšzemes ietaisēs var rasties mikroplaisas, caur kurām sāk sūkties tehnoloģiskie vai grunts šķidrumi. Daudzos gadījumos konstrukciju sasteigts remonts, bojāto elementu nomaiņa un plaisu aizpildīšana nedod vajadzīgo rezultātu. Plaisu rašanās var būt saistīta arī ar konstrukciju pamatnes grunts īpašību izmaiņām.

Ja apakšzemes ietaises sienas ir zaudējušas savu hermētismu, tad pastāv liela iespējamība, ka ir samazinājusies grunts stiprība vai blīvums, vai ir radušies izskalojumi. Šādā situācijā papildus plaisu remontam un objekta atjaunošanai ir nepieciešama arī grunts stiprināšana. To var izdarīt, palielinot grunts blīvumu ar URETEK ģeopolimēru palīdzību.

Ģeopolimēru sveķu īpašības

URETEK ģeopolimēru lielākā priekšrocība ir apstāklis, ka materiāls nereaģē ar ūdeni. Ģeopolimēri vienkārši izspiež ūdeni uz pieguļošajiem grunts slāņiem. Ievadot ģeopolimērus mitrā gruntī ar samazinātu stiprību, no tās tiek izspiests ūdens un grunts tiek nostiprināta un sablīvēta.

Turklāt samazinās ar ģeopolimēru stiprinātās un blīvētās grunts spēja uzsūkt ūdeni. Ģeopolimēru izmantošanas papildu efekts ir konstrukcijas sienu hidroizolācija vietās, kur ir ievadīti sveķi.

Raktuvju un tuneļu sienu apstrāde

Tuneli, cauruļvadi, raktuves un citas tamlīdzīgas konstrukcijas bieži vien tiek būvētas no savienojamiem elementiem. Šādu konstrukciju bojāto elementu hidroizolācijai, kā arī elementu šuvju un savienojuma vietu aizpildīšanai var izmantot ģeopolimēra sveķus. Sveķi tiek ievadīti tieši gruntī, kas pieguļ bojātajām vietām un elementu savienojumu vietām.

Sveķus var ievadīt no virszemes, neizrokot bojāto konstrukciju, kā arī tieši tuneļa vai raktuvju iekšpusē (ja pastāv šāda iespēja). Ievadīšanas procesā ģeopolimērs var nokļūt raktuvju vai tuneļa telpā – tas liecina par kvalitatīvi izpildītu darbu. Liekais materiāls ir vienkārši jānoņem no iekštelpu virsmām.

Grunts ūdensietilpības samazināšana

Otrs izplatītākais apakšzemes ietaišu (pagrabu, pamatu u.tml.) hidroizolācijas pasliktināšanās cēlonis ir konstrukcijas sienām pieguļošo slāņu nekvalitatīvs blīvējums. Šāda grunts zaudē savas hidroizolējošās īpašības un bieži kļūst mitra, kas savukārt negatīvi ietekmē ietaises sienas.

Šo procesu var apturēt, sablīvējot grunti ar ģeopolimēriem. Ievadot gruntī ģeopolimērus, tās ūdensietilpība samazinās, tādējādi uzlabojas arī ietaises hidroizolācija.


Atslēgvārdi

WhatsApp Icon Sazinies ar mums WhatsApp
Konsultācija bezmaksas +371 2544 0919