Cementēšanas (un silicēšanas) un URETEK tehnoloģijas salīdzinājums. Cementēšanas priekšrocības un trūkumi. | URETEK

Cementēšanas (un silicēšanas) un URETEK tehnoloģijas salīdzinājums. Cementēšanas priekšrocības un trūkumi.

Salīdzinājumā ar cementa maisījumiem URETEK materiāli ir elastīgi, kas ir būtiska priekšrocība.

Grunts piebriešanas un saraušanās (atkarībā no mitruma līmeņa) rezultātā cementa maisījumi sāk sadalīties un zaudē savas īpašības, pārvēršoties putekļos. Cementa maisījumus un silikātus nevar izmantot porainās gruntīs un gruntīs ar lielu organisko vielu saturu. Atkarībā no grunts skābuma un mitruma līmeņa cementa un silikātu maisījumu sacietēšanas laiks ir diezgan neprognozējams. Cementa maisījumi, kas ir pakļauti sitienu un vibrācijas iedarbībai, laika gaitā pārvēršas par pulveri. URETEK materiāliem nepiemīt šādi trūkumi, un tos neietekmē arī grunts ķīmiskais sastāvs. Visi reakcijai nepieciešamie komponenti tiek sajaukti materiāla ievadīšanas gaitā, reakcijas laiks ir prognozējams un kontrolējams, un reakcija nav atkarīga no ārējiem faktoriem.

Mainoties grunts slāņu mitruma līmenim, grunts var piebriest vai sarauties. Stiprinot pamatus ar betonu, tiek izveidota neelastīga struktūra, kura atkarībā no gruntsūdens līmeņa izmaiņām paceļas vai nosēžas. Gruntij pastāvīgi kustoties vertikālā un horizontālā plaknē, veidojas plaisas, un tiek bojāta zem būves esošās pamatnes grunts struktūra. Grunts neviendabība vēl vairāk palielina objekta bojājumu risku.

Gruntsūdeņu stāvokļa dēļ silikātu un cementa maisījumus ir aizliegts lietot vairāku veidu gruntīs, piemēram, porainās gruntīs. Tādēļ nepieciešamo īpašību panākšana ar minētajiem maisījumiem šādos apstākļos nav iespējama. Grunts ķīmiskais sastāvs var kavēt silikātu un cementa maisījumu vajadzīgās izturības veidošanos, un tie var pārvērsties par pulveri, tādējādi vēl vairāk pasliktinot grunts nestspēju.

Cementēšanas (un silicēšanas) priekšrocības:

 • ir pieejama tradicionālā inženiertehnika un zināšanas;
 • plašs tehniskais pielietojums, jo pēckara gados par šo tēmu ir uzrakstīti un aizstāvēti neskaitāmi teorētiskie darbi.

Cementēšanas (un silicēšanas) trūkumi:

 • var izrādīties lēna, jo pat pēc projekta apstiprināšanas rezultāts nav prognozējams;
 • netīrs darbs, jo šķidra cementa izturēšanās nav prognozējama. Par to liecina, piemēram, cementētāju darba apģērbs;
 • darbietilpīgs process, kam nepieciešams liels strādnieku skaits;
 • risinājuma efektivitāti var novērtēt tikai pēc ilgāka laika. Tas nozīmē, ka projekti lielākoties ir laikietilpīgi;
 • cementēšanu nav iespējams veikt mālainās vai cita veida nestabilās un laika gaitā izmaiņām pakļautās augsnēs, jo tā nenovērš problēmas cēloni;
 • izlīdzināšanas un konstrukciju pacelšanas process nav prognozējams.

URETEK risinājums:

Šī ir mūsdienīga un laika gaitā pārbaudīta ēku pamatu stiprināšanas metode (tiek lietota kopš 1978. gada). Metodes pamatā ir ekoloģiski neitrālu sveķu ievadīšana zem pamatiem pa nelieliem caurumiem (12-32 mm). Sveķi tiek ievadīti gruntī, kur tie piebriest un sacietē, aizpildot visus tukšumus un dobumus. Sveķu ievadīšanas procesā māja vai cita konstrukcija tiek pacelta, ja tas ir iespējams.

Procesam ar īpaši jutīgiem lāzera instrumentiem uzmanīgi seko mūsu tehniķi. Sveķu formula tiek rūpīgi izvēlēta atbilstoši klimatiskajiem un grunts apstākļiem, kā arī uzstādītajiem mērķiem.

URETEK priekšrocības:

 • nav nepieciešama darbavieta: nav vajadzīgi rakšanas darbi, tāpēc nerodas netīrība un atkritumi;
 • operativitāte un ātrums: vairums projektu tiek realizēti divu-triju dienu laikā;
 • nav nepieciešama apjomīga sagatavošanās darbiem, un darbu laikā klients var turpināt izmantot savu objektu.

URETEK metode ir 35 gadu laikā pārbaudīta visā pasaulē un ir pierādījusi sevi kā teicamu pamatu stiprināšanas un objektu aizsardzības līdzekli.


Atslēgvārdi