Kevin, Author at URETEK

Tirdzniecības centra Rimi betona grīdas stabilizēšana un pacelšana


Atslēgvārdi

Autoceļu un stāvlaukumu seguma izlīdzināšana un remonts

Ģeopolimēru sveķu ievadīšanas tehnoloģija nodrošina iespēju veikt ceļu betona seguma remontu ļoti īsā laikā.

Ar ģeopolimēriem var nostiprināt zem betona plātņu seguma esošo grunti, pacelt nosēdušos elementus un izlīdzināt to novietojumu. 

Pastāvīgi izmantojot, autoceļu stāvoklis neizbēgami pasliktinās. Negatīvu ietekmi uz autoceļu stāvokli atstāj dinamiskās slodzes, ko rada smagais autotransports, tāpat arī dažādi vides faktori.

Autoceļu un stāvlaukumu celtniecībā izmantojamās betona plātnes var nosēsties, radot avāriju bīstamību. Galvenokārt šādas problēmas ir sastopamas uz ceļiem ar intensīvu satiksmi, stāvlaukumos, kravas automašīnu manevrēšanas vietās un iekraušanas laukumos.

Šādiem ceļiem ir noteikti nepieciešams remonts, kuru var veikt ar URETEK ģeopolimēru ievadīšanas tehnoloģiju.

Ģeopolimēru ievadīšana zem betona plātnēm

No betona plātnēm veidotu ceļa segumu atjaunošanai ir ieteicams izmantot ģeopolimēru ievadīšanas metodi Slab Lifting. Tā dod iespēju pacelt nosēdušās betona plātnes, kā arī atjaunot un izlīdzināt vesela ceļa posma vai stāvlaukuma virsmas segumu. Slab Lifting metode ir lieliski piemērota arī tādu autoceļu avārijas stāvoklī esošu posmu remontam, kas robežojas ar tiltiem, dzelzceļu, ostu dokiem, iekraušanas platformām u.c.

Slab Lifting metode ir ievērojami efektīvāka par tradicionālajiem autoceļu remonta paņēmieniem, jo ģeopolimēri ir ļoti noturīgi pret dinamiskām slodzēm. Tāpat nozīmīgs ir apstāklis, ka autoceļu vai stāvlaukumu seguma atjaunošanai ar ģeopolimēru sveķiem ir nepieciešamas tikai dažas stundas vai dienas. Turklāt darbus var veikt pa atsevišķiem posmiem un piemērotākajā laikā, kad autoceļa noslodze ir viszemākā, truklāt satiksmes pilnīga slēgšana nav nepieciešama.

Ar ģeopolimēru remontēts ceļa posms ir gatavs smago kravas automašīnu kustībai jau 15 minūtes pēc darbu pabeigšanas. Salīdzinājumam – betona seguma atjaunošana ar tradicionālām metodēm, t.i., demontējot ceļa seguma plātnes un pēc tam tās no jauna uzklājot, var ilgt vairākas nedēļas un pat mēnešus.

Grunts dziļā stiprināšana

Ģeopolimēru ievadīšanas tehnoloģija ir lieliski piemērota ne vien autoceļu un stāvlaukumu betona seguma atjaunošanai, bet arī zem ceļa seguma esošās grunts stiprināšanai. Šim nolūkam ir piemērota Deep Injection metode. Tā tiek izmantota grunts nestspējas uzlabošanai ar ģeopolimēriem. Tāpat Deep Injection metodi var izmantot arī jaunu autoceļu un šoseju izbūvei. Ievadot ģeopolimērus pārlieku mitrās gruntīs, tie izspiež lieko šķidrumu, tādējādi uzlabojot grunts nestspēju.

Darba process

Lai ar ģeopolimēriem paceltu autoceļu un stabilizētu ceļa segumu, ir nepieciešams izurbt tikai dažus tehnoloģiskos caurumus ar diametru 12-16 mm.

Sveķi tiek ievadīti pa speciālām caurulēm, kas tiek ievadītas iepriekš sagatavotajos caurumos. Nokļūstot gruntī vai zem betona plātnes, ģeopolimēra materiāls piebriest, aizpildot tukšumus un dobumus, stiprina grunti, izspiež ūdeni un pakāpeniski paceļ nosēdušās betona plātnes. Plātņu pacelšanas process tiek kontrolēts ar lāzera nivelieri, kura mērījumu precizitāte ir ±1 mm.


Atslēgvārdi

Ostas objektu pacelšana un stabilizēšana

Ģeopolimēri nereaģē ar ūdeni un saglabā stabilitāti pat ļoti mitrā vidē. Tas dod iespēju izmantot ģeopolimērus ostu piestātņu un krasta stiprinājumu atjaunošanai un nostiprināšanai.

URETEK ģeopolimēru sveķi ir piemēroti jūras un upju ostu infrastruktūras objektu stabilizēšanai. Lai paceltu un stabilizētu betona konstrukcijas, ģeopolimērus var ievadīt gan zem ostas piestātņu un krasta stiprinājumu betona plātnēm, gan slapjajā gruntī zem minētajām konstrukcijām.

Grunts stiprināšana zem ostas piestātnēm un krasta stiprinājumiem

Vispārīgos gadījumos betona piestātnes un krasta stiprinājumi tiek būvēti vertikālu sienu veidā: tas aiztur pildmateriālu, kas tiek izmantots betona seguma izveidei. Pastāvīgās ūdens iedarbības rezultātā gruntsūdeņu līmenis dinamiski mainās, kas nozīmē, ka mainās arī zem būves esošās grunts mitruma līmenis.

Tas veicina pildmateriāla lēnu sablīvēšanos un tai sekojošu horizontālo virsmu pārvietošanos un nevienmērīgu nosēšanos. Ostu piestātņu un krasta stiprinājumu betona segums ir pastāvīgi pakļauts arī smagā transporta, buka celtņu, transportieru, iekrāvēju un citas tehnikas radītajai slodzei. Ostas iekrāvēja svars kopā ar pārvietojamo konteineru var sasniegt 100 tonnas. Šāda masa neizbēgami izraisa zem betona seguma esošā pildmateriāla un visa objekta pamatnes grunts sablīvēšanos. Tādēļ betona seguma nosēšanās dažādos posmos var būt nevienmērīga.

Lai atjaunotu betona segumu un stabilizētu piestātņu un krasta stiprinājumu konstrukcijas, tiek stiprināts pildmateriāls un objekta pamatnes grunts. Grunts nestspējas uzlabošanu ar ģeopolimēriem veic atsevišķos etapos, neapturot ostas darbu.

Betona plātņu pacelšana un stabilizēšana

URETEK ģeopolimēru sveķi ir piemēroti stāvlaukumu un smagā autotransporta, iekrāvēju un buka celtņu manevrēšanas teritoriju grunts struktūras izlīdzināšanai un stiprināšanai. Tāpat tos var izmantot ūdens bojātu ostas noliktavu un doku betona grīdu un virmas segumu remontam.

Betona seguma izlīdzināšanai izmanto Slab Lifting metodi. Savukārt ostas objektu efektīvākai stabilizēšanai ir piemērota Deep Injection ģeopolimēru dziļās inžekcijas metode. Tā dod iespēju nostiprināt zem objekta esošo grunti. Ģeopolimēri izspiež no grunts lieko ūdeni, tādējādi uzlabojot grunts nestspēju.

URETEK metožu priekšrocības

Agrāk, lai veiktu betona seguma remontu, bija jādemontē visas seguma plātnes, jāsablīvē pildmateriāls un no jauna jāuzklāj betona plātnes. Tādējādi ostas kapitālais remonts praktiski bija pielīdzināms tās atkārtotai celtniecībai, kas bija saistīta ne vien ar lielām izmaksām, bet arī ar ilgstošu ostas darba pārtraukumu, kas savukārt radīja papildizdevumus un zaudējumus.

URETEK tehnoloģija dod iespēju izvairīties no betona plātņu demontāžas un ostas darba apturēšanas. Ģeopolimēru ievadīšanai nepieciešamie materiāli un tehnika ir ievietojama vienā kravas automašīnā. Lai ievadītu ģeopolimērus zem betona plātnēm un dziļākos grunts slāņos, ir nepieciešams izurbt 12-16 mm lielus caurumus. Pēc darbu pabeigšanas, tie tiek aizpildīti. Stabilizēto un remontēto posmu izmantošanu var atsākt jau 15 minūtes pēc darbu pabeigšanas.


Atslēgvārdi

Dzelzceļa sliežu stabilizēšana

URETEK ģeopolimēru ievadīšanas tehnoloģija dod iespēju ļoti īsā laika periodā veikt dzelzceļa uzbēruma remontu, turklāt neveicot izmaiņas vilcienu kustībā. Ģeopolimēru sveķi palīdz nostiprināt un stabilizēt nosēdušos šķembu slāni, tāpat izlīdzināt un vajadzības gadījumā pacelt līdz projektētajam augstumam dzelzceļa tuneļu, staciju, pārbrauktuvju un depo betona plātņu klājumu.

Dzelzceļa infrastruktūru veido daudz un dažādi objekti: dzelzceļa sliežu posmi, tuneļi, tilti, stacijas, depo, lokomotīvju remonta rūpnīcas utt. Visi šie objekti ir pakļauti vilcienu kustības radītajam noslogojumam, kā arī laika apstākļu ietekmei un gruntsūdeņu līmeņa izmaiņām.

Būvējot dzelzceļa sliežu ceļus, vispirms no šķembām tiek izveidots pamatslānis. Dzelzceļa uzbērumu veido no berama materiāla (piemēram, šķembām). Sliežu un šķembu klājuma regulāra noslodze rada dzelzceļa sliežu nevienmērīgu nosēšanos atsevišķos posmos. Ja nosēšanās pārsniedz pieļaujamo robežu, mainās sliežu novietojums, un dzelzceļa izmantošana kļūst bīstama. Ar URETEK mūsdienīgo ģeopolimēru ievadīšanas metodi sliežu ceļa droša stāvokļa atjaunošanu un šķembu slāņa nostiprināšanu var paveikt tikai dažās stundās.

Dzelzceļa uzbēruma šķembu slāņa stabilizēšana

Pateicoties ģeopolimēru izmantošanai, dzelzceļa sliežu pamatnes grunts nostiprināšanai un šķembu slāņa nosēšanās apturēšanai nav nepieciešama sliežu un gulšņu demontāža. Turklāt sliežu ceļa uzbēruma stabilizācijai nav nepieciešama papildu šķembu ieklāšana. Pietiek ar ģeopolimēru sveķu ievadīšanu tieši dzelzceļa uzbērumā vai zem tā esošajā gruntī. Ģeopolimēra materiāls piebriest un rada spiedienu vertikālā virzienā, kas dod iespēju pacelt sliežu ceļu līdz projektētajam augstumam.

Dzelzsbetona plātņu pacelšana

Daudzos savienojuma posmos (pārbrauktuves, tuneļi, stacijas, depo utt.) sliedes tiek montētas uz dzelzsbetona plātnēm. Tomēr gruntsūdeņu līmeņa svārstību vai drenāžas sistēmu bojājumu rezultātā šīs plātnes var nosēsties.

URETEK tehnoloģiju var izmantot arī ar betona plātnēm izbūvētu posmu izlīdzināšanai un stabilizēšanai, nostiprinot zem tām esošo pamatnes grunti. Šajā nolūkā caur betona plātnē izurbtiem caurumiem zem plātnēm tiek ievadīti ģeopolimēru sveķi. Plātņu un sliežu ceļa uzbēruma demontāža nav nepieciešama. Zem dzelzsbetona plātnēm esošās grunts stiprināšanai lielākā dziļumā izmanto Deep Injection metodi, savukārt plātņu tiešai pacelšanai un izlīdzināšanai ir piemērota Slab Lifting metode.

Ģeopolimēru ievadīšanas specifika

Lai ievadītu ģeopolimērus, dzelzceļa uzbēruma šķembu slānī vai dzelzsbetona plātnēs tiek izurbti caurumi ar diametru 12-16 mm. Ģeopolimēru ievadīšanai izmanto caurules ar diametru 8-14 mm. Pēc ievadīšanas ģeopolimēra materiāls tūdaļ piebriest, aizpildot gruntī esošos tukšumus un dobumus, un nodrošina konstrukciju pacelšanu un stabilizāciju. Elementu pacelšanas process tiek kontrolēts reāllaikā ar lāzera nivelieri.

Ģeopolimērs sasniedz nepieciešamo izturību jau 15 minūtes pēc ievadīšanas. Tas dod iespēju paveikt darbus ļoti ātri un, nemainot vilcienu kustības grafiku.


Atslēgvārdi

Lidlauka ceļu seguma pacelšana un izlīdzināšana

Lidostas manevrēšanas ceļu un skrejceļu segums var nosēsties.

Lai atjaunotu bojātos posmus, nostiprinātu pamatnes grunti un nomanītu seguma plātnes ar klasiskajām metodēm, ir nepieciešamas vairākas nedēļas vai pat mēneši, un šajā laikā lidosta nevar darboties ar pilnu jaudu. Izmantojot URETEK materiālus, atjaunošanas darbi aizņem tikai dažas dienas vai pat dažas stundas.

Lidlauka betona plātņu nosēšanās ir problēma, ar kuru bieži saskaras daudzas lidostas visā pasaulē. Lidlauka plātņu nosēšanās iemesls var būt pasažieru un preču pārvadājumu palielināšanās, drenāžas sistēmas stāvokļa pasliktināšanās, materiālu dabīgs nodilums u.tml.

Betona plātņu nosēšanās pieļaujamajās robežās nav bīstama un nerada avārijas situācijas. Tomēr, ja lidlauka pamatnes grunts stiprības zudums un atsevišķa skrejceļa posma nosēšanās pārsniedz noteiktās normas, tad ir nepieciešama tūlītēja iejaukšanās. Pat ja lidlauka ceļu seguma plātņu stāvoklis vēl nav kļuvis bīstams, laika apstākļu strauju izmaiņu gadījumā situācija var tomēr kļūt bīstama. Piemēram, ūdens sasalšana lidlauka skrejceļu seguma iedobēs var izraisīt lidmašīnas slīdēšanu.

Lidlauku pamatnes grunts stiprināšana

Lai atjaunotu lidlauka betona plātņu segumu, ir jānostiprina zem tām esošā grunts. Parasti lidlauka ceļa seguma stabilizēšanai un izlīdzināšanai segums tiek pilnībā vai daļēji demontēts, slēdzot remontējamo posmu kapitālajam remontam un piesaistot smago tehniku. Pēc plātņu noņemšanas tiek veikti grunts stiprināšanas darbi, un pēc tam tiek atjaunots lidlauka ceļu segums.

Izmantojot URETEK mūsdienīgo tehnoloģiju un materiālus, lidlauka pamatnes grunts stiprināšanai un betona plātņu līmeņa atjaunošanai un stabilizēšanai nav nepieciešama lidlauka ceļu seguma demontāža.

Grunts nostiprināšanai lidlauka ceļu segumā tiek izurbts nepieciešamais daudzums tehnoloģisko caurumu ar diametru 16 mm, un pa tiem vajadzīgajā dziļumā tiek ievadīts ģeopolimēru materiāls.

Tehnoloģijas darbības princips

URETEK materiāls satur speciālus ģeopolimēra sveķus, kuri, nokļūstot gruntī, piebriest un sacietē, sasniedzot lielisku stiprību jau pēc 15 minūtēm. Tā rezultātā uzlabojas lidlauka grunts stiprība. Atjaunoto posmu var izmantot praktiski tūlīt pēc sveķu ievadīšanas.

Šī tehnoloģija dod iespēju atjaunot objektu tā, ka lidojumu grafikā ir jāveic tikai nelielas izmaiņas. Tādējādi netiek traucēts lidostas normāls darbs. Vienkārši remontdarbi ir jāieplāno laikā, kad lidmašīnu kustības intensitāte ir minimāla. Pateicoties URETEK ģeopolimēru ievadīšanai izmantojamo ierīču nelielajiem izmēriem un autonomas pārvietošanas iespējai, atjaunošanas darbu veikšanas laikā lidostas resursi netiek ierobežoti.

Tehnoloģijas variācijas

Lai paceltu un stabilizētu lidlauka seguma plātnes, var izmantot divu veidu URETEK tehnoloģiju. Abas metodes atšķiras viena no otras ar ģeopolimēru ievadīšanas dziļumu. Lai atjaunotu stiprību zaudējušas grunts īpašības vairāku metru dziļumā, tiek izmantota Deep Injection metode. Betona plātņu stabilizēšanai un izlīdzināšanai ģeopolimēri ar Slab Lifting metodes palīdzību tiek ievadīti tieši tukšumos starp plātni un grunti. Neatkarīgi no izmantotās metodes, lidlauka virsma un betona plātņu novietojums tiek kontrolēts reāllaikā ar lāzera nivelieri, kura precizitāte ir ±1 mm.


Atslēgvārdi

Privātmāju sienu un grīdu plaisu novēršana

Plaisas mājas sienās un grīdās var rasties pamatu nosēšanās rezultātā, ko parasti izraisa zem ēkas esošās grunts stiprības samazināšanās.

Lai novērstu plaisāšanu, vispirms ir jānovērš plaisu rašanās cēlonis, t.i., jānostiprina grunts un jāpaceļ pamati līdz projektā paredzētajam līmenim. Visvienkāršāk tas ir izdarāms ar URETEK ģeopolimēru ievadīšanas tehnoloģijas palīdzību.

Cita starpā privātmājas stāvoklis ir atkarīgs no grunts stāvokļa, kas atrodas zem mājas pamatiem. Mājas pamati rada spiedienu uz grunti, un ēka var pakāpeniski nosēsties. Ja nosēšanās nepārsniedz pieļaujamo normu, tad mājas stabilitāte paliek nemainīga. Taču, ja noteiktā norma tiek pārsniegta un ja atsevišķas pamatu daļas nosēžas nevienmērīgi, ir nepieciešams attiecīgs risinājums.

Nosēžoties pamatiem, rodas grīdu, nesošo un nenesošo sienu, starpstāvu segumu un starpsienu bojājumu risks. Šajās konstrukcijās var veidoties plaisas, izliekties logu un durvju ailas, rasties tehnisko komunikāciju bojājumi utt. Tādā gadījumā grīdu un sienu plaisu aizpildīšana nedos nekādu rezultātu, jo ar to netiek novērsti problēmas cēloņi, kas bieži vien ir saistīti ar zem ēkas esošās grunts stiprības zudumu.

Grunts stiprības zuduma cēlonis var būt trūkumi būvniecības procesā: nepietiekama pamatnes grunts sablīvēšana. Protams, nav izslēgta arī avārijas situāciju iespējamība, kad grunts īpašības mainās sakarā ar ūdens un kanalizācijas cauruļvadu vai apakšzemes rezervuāru bojājumiem. Tāpat grunts stiprības samazināšanās cēlonis var būt gruntsūdeņu līmeņa izmaiņas.

Grunts stiprināšana un pamatu stabilizēšana

Tradicionāli pamatnes grunts stiprināšanai un mājas pamatu pacelšanai izmanto smago tehniku.  Uz remonta laiku māja ir jāatbrīvo no iedzīvotājiem, un pamatu remontam ir jāveic apjomīgi rakšanas darbi. Šādi grunts stiprināšanas un pamatu nostiprināšanas darbi parasti ilgst 1-1,5 mēnešus.

Pateicoties URETEK ģeopolimēru ievadīšanas metodei, grunts stiprināšanu un pamatu pacelšanu var veikt divu līdz trīs dienu laikā. Turklāt nav nepieciešams mājas remonts un iedzīvotāju izvākšanās. Visi ar ģeopolimēru ievadīšanu saistītie darbi tiek veikti no virszemes pa ēkas perimetru vai mājas iekštelpās, nepiesaistot smago tehniku.

Ģeopolimēru ievadīšana

Privātmāju grīdu un sienu plaisu novēršanai tiek izmantotas divas URETEK ģeopolimēru ievadīšanas metodes. Deep Injection metode dod iespēju pacelt pamatus un nostiprināt grunti ievērojami lielā dziļumā. Slab Lifting metode ir lieliski piemērota apakšējo stāvu grīdu betona plātņu pacelšanai, ievadot ģeopolimēra sveķus tieši zem betona – starp grīdas plātni un grunti.

Pēc ievadīšanas ģeopolimēra sveķi ātri piebriest, aizpildot visus tukšumus un dobumus, nostiprinot grunti un radot spiedienu vertikālā virzienā. Sveķu struktūra sacietē 15 minūšu laikā.  Ievadot ģeopolimēru pārlieku mitrā gruntī, tas izspiež lieko mitrumu un nostiprina grunti.

Konstrukcijas pacelšanas un plaisu novēršanas gaita tiek pastāvīgi kontrolēta ar lāzera nivelieri, kura mērījumu kļūda ir tikai ±1 mm. Sveķus ievada caur 12-16 mm tehnoloģiskajiem caurumiem, kuri tiek izurbti ēkas apakšējā stāva betona grīdā vai ēkai pieguļošajā gruntī.


Atslēgvārdi

Pamati – būvēt jaunus vai nostiprināt vecos?

Pamatu izbūve un siltināšana

Pamatu izbūve

Vecas ēkas slēpj sevī laikmeta dvesmu, raksturu un vēsturi, kuru nekad neatradīsi jaunā mājā. Bieži vien tieši šā iemesla dēļ mēs izšķiramies par labu vecās ēkas renovācijai, nevis jaunas celtniecībai. Vecas ēkas renovācija var būt saistīta ar dažādiem apstākļiem – dažos gadījumos ir nepieciešama vien logu nomaiņa, trepju izbūve vai iekšējās apdares atsvaidzināšana, taču atsevišķos gadījumos ir jāsāk no paša sākuma – no pamatiem.

Pamati ir tā konstrukcijas daļa, uz kuru balstās visa ēka. Neatkarīgi no tā, vai tie ir guļbūves vai siltumnīcas pamati – tie nes visu būves svaru. Tomēr kārtīgi mājas pamati ir kas vairāk par vienkāršu mājas konstrukcijas balstu. Tie nepieļauj piekļūt mitrumam un aukstumam un novērš grunts pārvietošanos zem ēkas, veidojot sava veida enkuru starp mājas karkasu un zem tās esošo grunti. Tādēļ pirmais, pie kā jāķeras, rekonstruējot vecu ēku, ir mājas pamatu nostiprināšana.

Arī jaunām ēkām var rasties problēmas ar pamatiem, tomēr vecāku māju celtniecībā var būt izmantotas atšķirīgas tehnoloģijas un materiāli, kas dažādu iemeslu dēļ var izrādīties laika zoba skarti. Tam gan nevajadzētu nobiedēt tos, kas sapņo par dzīvošanu vēsturiskā ēkā, tomēr šo apstākli nevajadzētu atstāt bez uzmanības.

Par pamatu nostiprināšanas nepieciešamību gan jaunas, gan vecas mājas gadījumā liecina vairākas nopietnas problēmas, cita starpā plaisas grīdās un sienās, grūti veramas un nosēdušās durvis un logi, nelīdzenas grīdas, lieli siltuma zudumi, mitruma ieplūšana un ar to saistītie mitruma bojājumi.

Jaunu pamatu izbūve vecai mājai

Vairums cilvēku, kas iegādājas vecu māju, rēķinās ar lielāka vai mazāka remonta nepieciešamību. Parasti renovācija neiztiek bez jumta un logu nomaiņas. Taču tikai nedaudzi ir dzirdējuši par iespēju izbūvēt pilnīgi jaunus pamatus. Lai gan tas nav tipisks risinājums, tomēr ne reti šāds solis izrādās neizbēgams.

Vecas mājas pamatu nomaiņa ir saistīta ar mājas īpašnieka pašsaprotamām bažām, kas izriet no dažādiem apstākļiem. Tam ir nepieciešami liels līdzekļu un laika ieguldījums, tāpat ir jāveic pamatīgi sagatavošanās darbi, lai noskaidrotu, kā vislabāk nostiprināt vecos pamatus. Ja vecie pamati ir būtiski bojāti, tad labākais, ja ne vienīgais, risinājums mājas renovācijas uzsākšanai, ir tās stabilitātes un ilgstošas kalpošanas nodrošināšana.

Plātņu pamati, stabveida pamati un lentveida pamati

Kad ir pieņemts lēmums par jaunu pamatu izbūvi, tad priekšā stāv nākamā izvēle. Kādus pamatus izvēlēties? Pamati tiek klasificēti pēc to konstrukcijas, funkcijas, izbūves veida un dziļuma, kā arī pēc aprēķinu veida. Apskatīsim īsumā trīs visbiežāk izmantotos pamatu veidus.

 • Plātņu pamati tiek uzskatīti par vieniem no visizturīgākajiem pamatiem, jo tie nosedz visu zem ēkas esošo virsmu, novēršot tās konstrukcijas deformācijas. Izvēloties šo pamatu betonēšanas tehnoloģiju, no speciāliem L pēdas elementiem tiem izbūvēta pamatu apmale, kas paceļas virs grunts virsmas, un pēc tam iegūtais tilpums tiek aizpildīts ar dzelzsbetonu. Šeit ir būtiski ievērot, ka, lai nodrošinātu betona stiepes izturību, ir nepieciešama armatūra. Plātņu pamati tiek uzskatīti par piemērotāko risinājumu vienstāvu ēkām, un tie ļauj izvairīties no masīviem rakšanas darbiem. Šā tipa pamatu apakšējā daļa atrodas virs sasalšanas robežas, tādēļ pamatus nepieciešams nosiltināt.
 • Stabveida pamatu izbūve parasti ir ātra un vienkārša. Par vienu no stabveida pamatu priekšrocībām uzskata apstākli, ka tie ir piemēroti arī vietās ar nekvalitatīvu un slapju/mīkstu grunti. Būvējot stabveida pamatus, stabi ar speciālas tehnikas palīdzību tiek iegremdēti zemē nepieciešamajā dziļumā. Parasti stabveida pamatus izmanto nelielu ēku (piem., šķūnīšu, siltumnīcu un dārza mājiņu) celtniecībai, taču tie ir piemēroti arī vieglāku vasarnīcu un guļbūvju izbūvei.
 • Lentveida pamati ir mūsu reģionā izplatītākais pamatu veids. Atšķirībā no iepriekš aprakstītajiem pamatu veidiem, lentveida pamatu izbūvei ir nepieciešami visapjomīgākie rakšanas darbi un labi grunts apstākļi. Būvējot šā veida pamatus, tiek izveidots zem sasalšanas robežas novietots dzelzsbetona, akmens bloku un/vai dolomīta mūris, kura forma atbilst ēkas ārējo un nesošo sienu novietojumam. Šie pamati ir piemēroti arī smagākām un daudzstāvu ēkām, kā arī gadījumā, ja zem mājas tiek plānots pagrabs.

Pastāv arī citi pamatu veidi, piemēram, pāļu pamati vai no FIBO blokiem mūrēti pamati. Pamatu izvēli nosaka daudzi faktori: grunts, ēkas lielums un smagums, tāpat naudas un laika resursi. Ir pieejama plaša informācija par pamatu veidiem, un internetā par šo tēmu ir atrodami daudz un dažādi materiāli.

Pamatu izbūves izmaksas

Pamatu izbūves izmaksas var būt ļoti atšķirīgas un ir atkarīgas no tā, vai ir nepieciešami stabveida pamati nelielai vasarnīcai, vai lentveida pamati divstāvu dzīvojamajai mājai. Tomēr vispārīgos gadījumos lentveida pamatu izmaksas ir mazākas nekā, piemēram, plātņu pamatu betonēšanas darbu izmaksas. Jaunu pamatu izbūves cenai var pieskaitīt arī grunts sagatavošanas un rakšanas darbu, pamatu siltināšanas, grīdas apkures cauruļvadu uzstādīšanas, kanalizācijas cauruļvadu uzstādīšanas un citas izmaksas.

Pamatojoties uz mājaslapā www.hange.ee atrodamo informāciju, var secināt, ka nelielas moduļu mājas pāļu pamatu cenas sākas no 6500 eiro. Virs 100 m2 lielas privātmājas plātņu pamatu cena kopā ar nepieciešamajiem papilddarbiem var sasniegt pat 30 000 eiro.

Mājas renovācija un pamatu izbūve – no kā sākt?

Veco pamatu siltināšana

Ja, atjaunojot vecu māju, jaunu pamatu izbūve nav nepieciešama, tad tas nenozīmē, ka par pamatiem var tālāk nedomāt. Ja pamati un grīda ir nosiltināti slikti vai nepareizi, tad tas var izraisīt siltuma zudumus līdz pat 20% apmērā. Tādējādi nepietiekami nosiltināti pamati var būt par iemeslu lieliem siltuma zudumiem un apkurei nepieciešamā enerģijas daudzuma pieaugumam. Savukārt pareizi nosiltināti pamati palīdz samazināt un novērst mitruma iekļūšanu mājā. Mitrums var izraisīt pelēšanu, sienu puvi vai pat aplūšanu. Tādēļ pamatu stāvokli nedrīkstētu atstāt bez ievērības, un, ja nepieciešams, vecos pamatus vajadzētu nosiltināt. Ir pieejami neskaitāmi ieteikumi par pamatu siltināšanu.

Papildus pamatu siltināšanai noteikti vajadzētu pārbaudīt arī to hidroizolāciju un ārējo sienu un grīdu siltinājumu, neatkarīgi no tā, vai grīda ieklāta uz grunts, vai nē. Uzzini vairāk par citiem ēkās renovācijas soļiem.

Ar ko siltināt vecus pamatus?

Parasti pamati tiek siltināti horizontālā virzienā, taču, labākas siltuma noturības panākšanai, šodien tiek izmantota arī vertikālās siltināšanas tehnika. Pastāv vairākas iespējas pamatu siltināšanai.

Visvienkāršāk ar pamatiem saistītos darbus un to siltināšanu var veikt, ja uz pamatiem neatrodas māja. Šādā gadījumā pamatiem var piekļūt arī no virspuses, un tos var līdz sasalšanas robežai pilnībā noklāt ar siltumizolācijas plātnēm, piemēram, ar putupolistirola plātnēm. Atjaunojot vecu ēku, šāds variants diemžēl nav iespējams, un šādā gadījumā jāpievērš uzmanība pamatu veidam.

No laukakmeņiem vai dolomīta mūrētu pamatu siltināšanai vislabāk ir piemērotas PUR putas. Akmens pamatus ir ieteicams siltināt no ārpuses, izveidojot kārtīgu hidroizolācijas slāni, kas neļaus mitrumam piekļūt akmens mūrim. Ja pamatu mūrēšanai ir izmantota, piemēram, kaļķu java, tad arī mājas pamatu stiprināšanas un siltināšanas darbiem ir jāizmanto tas pats materiāls.

Izvēloties vecas ēkas pamatu siltināšanas veidu un materiālus, vispirms ir jāizpēta, kā un ar kādiem materiāliem ir būvēti esošie pamati. Tāpat ir jāņem vērā mājas atrašanās vieta, grunts un pamatu bojājumi. Papildus pamatu siltināšanai ir jānodrošina arī ūdens un mitruma novadīšana no pamatiem un ēkas, izveidojot atbilstošu hidroizolāciju un/vai drenāžu.

Pamatu siltināšanas izmaksas

Tāpat kā pamatu siltināšanas pasākumi ir atkarīgi no dažādiem apstākļiem, arī siltināšanas darbu izmaksas ietekmē vairāki faktori. Cenas aprēķinā ir jāņem vērā piekļuves iespējas pamatiem, siltuma zudumu apmērs, materiāls, grunts kvalitāte, pamatu izmēri un citi parametri. Kā redzams mājaslapā www.hange.ee, pamatu vai to daļu siltumizolācijas darbu izmaksas sākas no 1000 eiro un atkarībā no nepieciešamajiem papildu darbiem tās var sasniegt pat 25 000 eiro.
Ko darīt, ja vecie pamati ir nosēdušies?

Pamatu nostiprināšanaNo dažādām problēmām nav pasargāti pat jauni un labi nosiltināti pamati. Pamatu nosēšanās ir process, kura gaitā dažādu vides faktoru ietekmē (nekvalitatīvu darbu vai grunts īpašību izmaiņu dēļ) pamati sāk pārvietoties virzienā uz leju. Uz pamatu vai grīdas nosēšanos galvenokārt norāda plaisas sienās un šķirbu veidošanās starp grīdu un sienu. Pamanot šādas izmaiņas jaunas vai vecas mājas konstrukcijā, jārīkojas nekavējoties un lielāku problēmu novēršanai jāķeras pie pamatu nostiprināšanas. URETEK ģeopolimēru injekciju tehnoloģija sniedz inovatīvu iespēju atrisināt minētās problēmas ātri un vienkārši. Izmantojot URETEK metodi, darbu gaitā nav nepieciešama nojaukšana vai atrakšana, smagu un lielgabarīta materiālu transportēšana un smagās tehnikas izmantošana. Uzzini vairāk par pamatu pacelšanu vai pieprasi piedāvājumu mūsu tīmekļvietnē.


Atslēgvārdi

Ēkas renovācija – ar ko sākt?

Vecas mājas renovācija un restaurācija

Ēkas renovācija

Renovācijas darbu apjoms ir atkarīgs no objekta specifikas. Biroja ēkas vai daudzdzīvokļu nama renovācijas darbu apjoms, visticamāk, būs liels, savukārt mājas betona kāpņu atjaunošana un betona plaisu aizpildīšana neprasīs lielus resursus. Šajā rakstā apskatīsim tuvāk ar vecu ēku renovāciju saistītos aspektus, īpašu uzmanību veltot vecu māju un guļbūvju renovācijai un restaurācijai, kas gan nenozīmē vienu un to pašu, tomēr bieži ir savā starpā saistīti procesi.

Vecas ēkas renovācija un pārvēršana par savu sapņu mājokli ir aizraujošs process, kas dod iespēju sekot līdzi mājas pārvērtībām no grīdas līdz pat griestiem! Tomēr, lai izvairītos no negaidītiem pārsteigumiem, pirms ķeršanās pie šāda projekta vajadzētu noskaidrot atbildes uz vairākiem jautājumiem. Kā pareizi uzsākt mājas renovēšanas vai restaurēšanas darbus?

Centīsimies sniegt īsu pārskatu par to, kam un kādā secībā jāpievērš uzmanība, uzsākot vēsturiskas ēkas renovēšanu vai siltināšanu. Tas palīdzēs sastādīt darbu plānu vai pieņemt lēmumu par to, vai vērts iegādāties vecu māju, kam nepieciešama apjomīga renovācija.

Vecas, neatjaunotas mājas ir aukstas un kaitīgas veselībai

Vecas mājas grīdu ieklāšana un siltināšana

Bieži vien jaunie īpašnieki ievācas mājā, kam nepieciešama renovācija, tūdaļ pie pirmās iespējas. No materiālā viedokļa tas ir vienīgais pareizais solis, taču no sienās esošajām spraugām pūšošais vējš un no grīdām dvesmojošais aukstums vai mitrums var parādīties tikai, iestājoties pirmajai ziemai vai pavasarim, sagādājot iemītniekiem nepatīkamus pārsteigumus. Tādēļ, iegādājoties vecu māju, pirmais būtiskais solis, ir tās stāvokļa novērtēšana. Tā jāveic neatkarīgi no tā, vai ir plānots renovēt nelielu vasarnīcu vai lielu koka dzīvojamo ēku, vai restaurēt sagruvušu lauku māju vai vecu guļbūvi.

Turklāt vecas ēkas var būt ne tikai dzīvošanai neērtas, bet pat kaitīgas cilvēku veselībai. Ar vecām ēkām saistītie potenciālie, neizbēgamie riski ir mājas pamatu nosēšanās, ar konstrukciju saistītas problēmas, pelējums, sēnīte, azbesta materiāla izmantošana u.c. Šie faktori var ne vien pagarināt renovācijas procesu, bet arī radīt negaidīti lielus izdevumus. Tāpat var gadīties, ka pirms renovācijas vai restaurācijas darbu uzsākšanas ir jāķeras pie lielākiem vai mazākiem nojaukšanas darbiem.

1. Pamatu renovācija, siltināšana un pacelšana

Ļoti būtiskas – ja ne visbūtiskākās – mājas daļas ir jumts un pamati. Rodoties problēmām, vispirms jāpievērš uzmanība tieši šīm daļām, jo jumta vai pamatu bojājumi var ietekmēt visas mājas stāvokli un izturību. Ja ir bojāts jumts, var tikt bojātas arī spāres un griesti, bet, ja problēma netiek novērsta, – arī sienas un pat grīdas. Tādēļ būtu jāapseko jumta konstrukcijas un sijas, lai noskaidrotu, vai pietiek ar jumta daļēju nomaiņu, vai tomēr nepieciešama visa jumta maiņa.

Vecas ēkas renovācija ir jāsāk ar pamatu nostiprināšanu. Pamatu funkcija neaprobežojas tikai ar mājas balstīšanu. Tie sargā ēku no mitruma un aukstuma, mazina siltuma zudumus un novērš mitruma bojājumu rašanos. Vecas guļbūves pamatu nostiprināšana un siltināšana var radīt neskaitāmus jautājumus. Vai siltināt vecos pamatus, būvēt pilnīgi jaunus pamatus vai nostiprināt esošos pamatus? Veltiet šim jautājumam pienācīgu uzmanību un uzziniet vairāk par to, kad būvēt jaunus pamatus un kad lemt par labu veco pamatu siltināšanai. Ēkas pamatu nosēšanās ir problēma, kas var piemeklēt arī jaunas mājas, un galvenokārt uz to norāda plaisas sienās un spraugas starp grīdu un sienām. Šīm problēmām ir vairāki risinājumi, un pareizās pieejas noskaidrošanai vispirms jānovērtē mājas esošo pamatu stāvoklis.

2. Fasādes renovēšana un siltināšana

Pēc tam, kad ir savests kārtībā jumts un pamati, var ķerties pie fasādes atjaunošanas, jo ēkas ārsienas ir tieši pakļautas laika apstākļu iedarbībai – vējš, lietus un saule var negatīvi ietekmēt fasādes izturību. Fasādes renovēšanu uzsāk ar vecās fasādes noņemšanu vai vismaz ar tās apsekošanu, noņemot vecos apšuvuma dēļus.

Fasādes renovācijai ir vairāki mērķi. Fasādes nosiltināšana palīdz uzlabot ēkas energoefektivitāti, pareizi izvēlēti materiāli novērš mitruma iekļūšanu ēkā, bet ārējās fasādes dizains piešķir ēkai estētisku izskatu.

Renovējot vecas ēkas fasādi, vispirms ir jāizlemj, vai tās siltināšanai tiks izmantota vate, apšuvuma dēlīši vai kāds cits materiāls. Otrs variants ir esošo baļķu atjaunošana. Restaurējot guļbūvi, noteikti jāapseko apakšējās baļķu rindas, kuras parasti ir pakļautas vislielākajiem bojājumiem. Pat tad, ja ēku plānots pārsegt ar jaunu materiālu, puvušos baļķus nepieciešams nomainīt, lai izvairītos no tālākiem mitruma bojājumiem un baļķu trūdēšanas/pūšanas.

3. Vecas mājas grīdas renovēšana, ieklāšana un siltināšana

Ķeroties pie grīdu renovācijas, bieži vien var šķist, ka tas ir viens no ātrākajiem un vienkāršākajiem darbiem. Tomēr parasti tas tā nav. Grīdai ir ļoti svarīga nozīme ēkas siltuma saglabāšanā.

Ja grīda nav kvalitatīva, tad būtu vērts apsvērt tās uzlaušanas un jaunas grīdas ieklāšanas iespēju. Grīdas ieklāšana vecā ēkā var būt diezgan sarežģīta, ja nav renovēti mājas pamati. Parasti vecu lauku māju vai guļbūvju lielākais ienaidnieks ir mitrums. Tādēļ pirms grīdu siltināšanas vajadzētu pārbaudīt pamatu hidroizolācijas stāvokli, lai novērstu mitruma uzkrāšanos pamatos un attiecīgi jaunās grīdas bojāšanos.

Grīdas siltināšanas pasākumi ir atkarīgi no mājas veida, pamatiem un grīdas materiāla. Siltinot koka grīdas, zem grīdas sijām vajadzētu ieklāt, piemēram, keramzītu, bet starp sijām – vati vai putu polistirolu. Betona grīdas siltināšanai parasti uz grunts zem grīdas klāj šķembu kārtu. Uz tās klāj plānu smilšu slāni, putu polistirolu un plēvi. Ar to betona grīdas ieklāšanas sagatavošanas darbi ir pabeigti.

Ja grīda ir labā kārtībā un pienācīgi nosiltināta, taču starp grīdu un sienu ir izveidojusies ar aci redzama sprauga, nav nozīmes steigties ar grīdas nomaiņu. Tas var norādīt un ēkas pamatu nosēšanos, un šī problēma jārisina citādi.

Vecas mājas grīdu ieklāšana un siltināšana – nosēdusies grīda

4. Sienu plaisu un spraugu novēršana un apdare

Sienu plaisu un spraugu novēršana un apdare

Par pamatu nosēšanos var liecināt ne viena vien problēma, kura sākotnēji var šķist novēršama ar apdares materiālu palīdzību. Pamanot sienā plaisu vai spraugu, tai noteikti jāpievērš attiecīga uzmanība un jāveic plaisu monitorings. Dažādas plaisas ārsienās un iekšējās sienās, spraugas starp grīdu un sienām, slīpas vai daļēji nosēdušās grīdas, iesprūduši vai grūti verami logi un durvis var liecināt par nopietnu apdraudējumu visai ēkai, kas saistīts ar pamatu nosēšanos.

Pamatu nosēšanos ir nepieciešams novērst nekavējoties, lai izvairītos no problēmām nākotnē. Vienkāršu veidu pamatu nostiprināšanai bez rakšanas darbiem un, netraucējot ēku iedzīvotājiem un biznesam, piedāvā uzņēmums “URETEK Baltic”, kas darbojas Baltijas tirgū jau 7 gadus. URETEK speciālistu piedāvātais pakalpojums nodrošina nosēdušās ēkas ātru, ērtu un videi draudzīgu pamatu nostiprināšanu, izmantojot inovatīvu ģeopolimēra injekcijas tehnoloģiju. Uzzini vairāk par pamatu pacelšanu un URETEK tehnoloģiju.

Ja sienas ir taisnas un nosiltinātas, un nepieciešams veikt tikai apdares darbus, tad renovācijas process ir ievērojami vieglāks. Visizplatītākais paņēmiens ir sienu noklāšana ar ģipškartona plāksnēm vai OSB plāksnēm un izlīmēšana ar tapetēm vai krāsošana. Labi saglabājušos vecu guļbūvju baļķus kā autentiskus dizaina elementus bieži vien atstāj nenosegtus.

5. Griestu siltināšana un apdare

Griestu siltināšana ir tik pat svarīga kā grīdu siltināšana. Ja ir tecējis jumts vai ir bijušas citas problēmas ar jumtu un tā sijām, tad griestu konstrukciju atjaunošanā vajadzētu ieguldīt lielākus naudas līdzekļus un laiku. Taču bieži vien ir nepieciešama tikai griestu apdares atjaunošana.

Ātrākais, izplatītākais un arī lētākais griestu apdares veids ir griestu noklāšana ar ģipškartona plāksnēm, ko tālāk špaktelē un krāso. Ja vēlaties piešķirt telpai jaunu ārieni, tad tradicionālos baltos ģipškartona griestus var aizstāt ar koka, speciālu plātņu vai dažādu faktūru apdari, vai ar piekaramajiem vai iespiestajiem griestiem.

Savukārt vannas istabas un virtuves griestiem ir nepieciešams cits risinājums. Virtuves griestus ieteicams krāsot ar mazgājamu, viegli spīdīgu krāsu. Matēta krāsa uzsūc virtuves gaisā esošos netīrumus, sodrējus un taukus, un to tīrīšana ir visnotaļ apgrūtināta. Vannas istabā valda paaugstināts mitrums, tādēļ griestu apdarei šeit vajadzētu izmantot izturīgu krāsu, izvairoties no emaljas krāsām, zem kurām mitruma ietekmē var sākt veidoties burbuļi.

Citi svarīgi renovācijas darbi

Vecas mājas restaurācija un tās izmaksas

Pirms ķeršanās pie vecas mājas renovācijas noteikti ir jāapseko un jāizvērtē iepriekš minētie aspekti. Pietiekamas kompetences gadījumā to var veikt pastāvīgi, vai apsvērt attiecīga speciālista piesaistes iespēju. Mājas pilnīga renovēšana var izrādīties garš process, kas bieži ir atkarīgs no dažādiem faktoriem. Ne reti ir nepieciešama arī kanalizācijas, ventilācijas un apkures sistēmu pārbaude.

Dažām mājām ir nepieciešami apjomīgi nojaukšanas un pārbūves darbi, citas gribētos restaurēt, saglabājot to autentisko auru, bet atsevišķu māju savešanai kārtībā pietiek ar nelieliem apdares darbiem. Tādēļ renovācija vienmēr jāsāk ar mājas stāvokļa novērtēšanu. Lieciet uzsvaru uz sagatavošanas darbiem, un apsekojiet atsevišķi katru mājas daļu. Veltiet nepieciešamo uzmanību šajā rakstā apskatītajiem darbiem, taču noteikti neaizmirstiet, ka, lai atrastu savai mājai piemērotāko risinājumu, ir nepieciešama individuāla pieeja.

Cik maksā mājas renovācija?

Mājas renovācijas izmaksas lielā mērā ir atkarīgas no renovācijas un restaurācijas darbu apjoma, materiāliem, darbaspēka izmaksām un citiem faktoriem. Dažreiz vēsturiskas ēkas atjaunošana var izrādīties dārgāka, nekā jaunas mājas iegāde vai būvēšana. Tomēr jaunai mājai nav vēsturiskās vides vērtības, ko sniedz renovēta ēka. Turklāt renovēšanas un restaurēšanas darbus var veikt pakāpeniski, sarindojot tos prioritārā secībā. Tas nodrošina elastīgāku budžetu un iespēju izkliedēt izdevumus garākā laika posmā.

Pastāv divas iespējas, kā noskaidrot mājas renovācijas izmaksas: pieprasīt piedāvājumu vajadzīgo darbu veikšanai no būvuzņēmēja, vai sastādīt pašiem savu budžetu. Ja esat gatavi apgūt ko jaunu un ieguldīt enerģiju ne tikai sagatavošanās darbos, bet arī nodarboties, piemēram, ar materiālu sagādi un būvdarbiem, tad tas ļaus samazināt projekta izmaksas. Budžeta izstrādi var sākt, piemēram, no pamatu nostiprināšanai nepieciešamo darbu izmaksu aprēķina. Lai novērtētu nosēdušos pamatu stāvokli, URETEK speciālisti veic objekta bezmaksas apsekošanu un sniedz konsultācijas, un pēc sākotnējās novērtēšanas projekta vadītājs sagatavo URETEK cenas piedāvājumu.


Atslēgvārdi

Betonēšanas un URETEK tehnoloģijas salīdzinājums. Plusi un mīnusi

Ēku pamatu deformācijas cēloņi

Agrāk pamatu remontam tika izmantota cementēšanas metode, taču šodien to aizvien biežāk aizstāj ar jaunu risinājumu – URETEK tehnoloģiju. Tā ir ātra un droša alternatīva pamatu betonēšanas un pāļu dzīšanas metodei. URETEK risinājumā pamatu remontam tiek izmantotas unikālas stiprināšanas metodes, kas zināmā mērā līdzinās augstākā līmeņa ķirurģiskai operācijai. Šajā procesā konstrukciju nosēšanās un deformācijas cēloņi tiek novēsti, atjaunojot betona pamatu plākšņu seguma, lentveida pamatu, pāļu pamatu un grīdas seguma plākšņu sākotnējo līmeni, un tiek novērstas pat problēmas, kas saistītas ar pievadceļiem.

Darba process

URETEK sveķi tiek ievadīti zem ēkas esošajā gruntī pa nelieliem caurumiem (parasti to diametrs ir 16 mm ārējā vidē un 12 mm iekštelpās).

Ievadītie URETEK sveķi piebriest, aizpildot tukšumus, sablīvējot grunti un nostabilizējot pamatus (vai citas nesošās konstrukcijas), kā rezultātā tiek atjaunots ēkas sākotnējais līmenis.

Lai nodrošinātu optimālu rezultātu un drošību, piebriešanas laikā tiek veikta pastāvīga spiediena kontrole ar lāzeriekārtām.

 • Sienās esošās plaisas parasti pazūd. Ja ēka ir būvēta no ķieģeļiem, tad pēc šī procesa ir nepieciešama šuvju atkārtota aizpildīšana vai savienošana ar speciālu armatūru. Apmestām sienām ir nepieciešama plaisu aizšpaktelēšana un sienas pārkrāsošana.
 • Parasti atjaunojas logu un durvju normālas funkcijas.
 • Parasti izzūd šķirbas starp grīdu līstēm un grīdām.

Garantija

Izmantojamie materiāli atbilst stingrajām ekoloģijas un drošības prasībām un ir izstrādāti ar mērķi nepieļaut izžūšanu un nosēšanos. Kvalitātes garantijas laiks pārsniedz 50 gadus.

Nostiprināšanai izmantojamās betonēšanas metodes

Gadiem ilgi klasiskajā būvniecībā pamatu remontam galvenokārt tika izmantotas betonēšanas metodes. Salīdzinājumā ar tradicionālo betonēšanu URETEK tehnoloģijai ir daudz priekšrocību: ātrums, tīrība, izturība, prognozējamība, ekonomiskā efektivitāte un iespēja veikt darbus, netraucējot ēkas ikdienas lietošanu.

URETEK materiāls nodrošina grunts noturīgu stabilizāciju un nosēšanās seku novēršanu, turklāt krietni ātrāk, nekā izmantojot betonēšanu, kuras rezultāti principā nav prognozējami.  Atkarībā no ēkas celtniecībai izmantotās tehnoloģijas, URETEK metode dod iespēju atjaunot mājas vēlamo līmeni vidēji vienas-divu dienu laikā vai pāris nedēļās. Turklāt sveķu ievadīšanas procesā nerodas nekādi atkritumi, nav nepieciešami rakšanas darbi, ūdens, cements un betons.

Tāpat būtisks ir apstāklis, ka sveķu ievadīšanai nav nepieciešama telpu pilnīga atbrīvošana. Izmantojot URETEK tehnoloģiju, nav nepieciešami apjomīgi sagatavošanas darbi un iekšdarbi, kā tas neizbēgami ir vajadzīgs betonēšanas gadījumā.  Starp flīzēm un pat mīkstajā grīdas segumā var izurbt nelielus caurumus (12-14 mm), un parasti nav nepieciešama pat mēbeļu pārvietošana.

URETEK metode ir ideāli piemērota pat mālainās un citās porainās gruntīs izbūvētu pamatu remontēšanai, jo tā palīdz novērst ar nosēšanos saistītas problēmas. Metode nodrošina grunts nestspējas un nesošo slāņu īpašību izlīdzināšanu.

Izmantojot betonēšanas risinājumu, darbu gaitā ir jāveic sliktu grunts apstākļu, piemēram, irdenu, putekļainu, mitru un slikti noblietētu grunšu uzlabošana. Šādu nepieciešamību nosaka apstāklis, ka betona radītais papildsvars var vēl vairāk pasliktināt situāciju.

Betonēšanas izmaksas

URETEK sveķu ievadīšanas metode ir ne vien ērtāka, drošāka un ilgtspējīgāka, bet parasti arī lētāka nekā tradicionālā betonēšana.

Betonēšanas darbu izmaksas ir atkarīgas no daudziem faktoriem, piemēram:

 1. ēkas atrašanās vieta
 2. problēmas reālais cēlonis
 3. zem ēkas esošās grunts īpašības un stāvoklis
 4. ēkas pamatu veids un profils
 5. apkārtējā vide, piemēram, piekļuve gruntsgabalam, pieguļošajām ēkām un atbalsta sienām
 6. informācijas trūkums par grunts reālo stāvokli zem ēkas
 7. nepieciešamais materiāla daudzums
 8. darbu veikšanai nepieciešamais laiks.

Ja ir nepieciešams pacelt tikai vienu nelielu mājas stūri, tad betonēšana var būt lētākais risinājums, tomēr tas var radīt jaunas problēmas nākotnē. Piemēram, ja betona pildījums ir ieklāts tikai zem kādas atsevišķas ēkas daļas, tad mājas sienās var veidoties jaunas plaisas, nemaz nerunājot par papildsvaru, kas rada jaunu slodzi uz grunti, kura bija pielāgojusies līdz šim esošajai situācijai.

Lielākoties sveķu ievadīšana ir lētāka par citām metodēm, t.sk. par pamatu betonēšanu.


Atslēgvārdi