Operatīvi un efektīvi risinājumi, kas palīdz saglabāt un nostiprināt svarīgus infrastruktūras objektus | URETEK

Operatīvi un efektīvi risinājumi, kas palīdz saglabāt un nostiprināt svarīgus infrastruktūras objektus

Vietējo komunālo dienestu un valsts iestāžu atbildības sfērā atrodas liels daudzums dažādu būvju un ietaišu: no autoceļiem un tiltiem līdz pat ūdensapgādes, kanalizācijas un drenāžas sistēmām. Lai nodrošinātu iedzīvotāju drošu, efektīvu un netraucētu apkalpošanu, ir ļoti svarīgi uzturēt šos objektus labā darba kārtībā. Pastāvīgai infrastruktūru uzraudzībai un tehniskai apkalpošanai ir būtiska nozīme ne vien no darba drošības un efektivitātes, bet arī no kalpošanas ilguma aspekta.

Nesen veikta pētījuma rezultāti liecina, ka traucējumi komunālo pakalpojumu, piemēram, elektrības un ūdens padeves sfērā rada nopietnu ietekmi gan uz uzņēmējdarbību, gan uz mājsaimniecībām. Tāpat automaģistrāļu un mazāku autoceļu stāvokļa pasliktināšanās rezultātā var mazināties preču transporta rentabilitāte, palielināties ar transportlīdzekļu apkopi saistītās izmaksas un pieaugt avāriju risks.

Apzinoties ar infrastruktūru uzturēšanu un atjaunošanu saistīto izmaksu pieaugumu, daudzas Eiropas valstu vietējās pašvaldības un valsts iestādes ir atzinušas URETEK piedāvātos inovatīvos risinājumus par vienu no ātrākajiem un ekonomiski izdevīgākajiem veidiem sarežģītas konstrukcijas objektu uzturēšanai darba kārtībā un atjaunošanai.

Izvēloties piemērotāko risinājumu, ir svarīgi ņemt vērā tādus faktorus, kas ietekmē infrastruktūras objektu drošību, ērtu izmantošanu un izturību. Daži URETEK infrastruktūru apkalpošanai paredzētu inovatīvo risinājumu piemēri:

Sabiedrisko ēku un apakšzemes infrastruktūru stabilizēšana

URETEK neinvazīvā sveķu ievadīšanas tehnoloģija tika izmantota Moskva City celtniecības procesā, lai aizpildītu tukšumus un iedobes ap siltumtrasi, atjaunotu grunti zem būvobjekta, uzlabotu grunts nestspēju un novērstu tās tālāku nosēšanos.  Siltumtrases efektīva stabilizācija un nostiprināšana tika veikta mazāk nekā nedēļas laikā, turklāt netraucējot pieguļošo cauruļvadu izmantošanu.

Bieži vien pie URETEK vēršas klienti, kas vēlas stabilizēt nevienmērīgi nosēdušos grunti zem valsts un sabiedrisko būvju pamatiem. Piemēram, URETEK operatīvi un ar salīdzinoši nelielām izmaksām atjaunoja Belgorodas rajona vietējai pašvaldībai piederošas restorāna ēkas pamatu un grīdu, kurās grunts nosēšanās rezultātā bija izveidojušās lielas plaisas. Ēkas pacelšana, nolīmeņošana un nostiprināšana ar ģeopolimēru sveķu palīdzību tika paveikta tikai desmit dienu laikā.

Rezerves cauruļvadu demontāža

URETEK vieglie sveķi ir inovatīvs un praksē pārbaudīts risinājums lielu cauruļvadu un citu tehnisku rezervuāru aizpildīšanai pirms to izņemšanas no ekspluatācijas. URETEK tehnoloģija tika izmantota pazemes ūdens caurules izpildīšanai Kuzbasa reģiona raktuvju modernizācijas gaitā. URETEK ģeopolimērs ir plūstošs materiāls, kuru ir iespējams pārsūknēt diezgan lielā attālumā (piebriestot materiāls pat pie minimāla blīvuma rada neticami lielu spiediena spēku). Daudzus klientus ir pārsteigusi materiāla spēja ātri un ekonomiski aizpildīt lielus tukšumus, dobumus, caurules un rezervuārus.

Sakarā ar Krievijas Federācijas pilsētu straujo attīstību aizvien pieaug slodze uz to infrastruktūrām.  Tādēļ aizvien nozīmīgāka kļūst nepieciešamība ilgstošā perspektīvā nodrošināt ēku stabilitāti, vienlaikus neaizmirstot, ka šobrīd izmantotie risinājumi un līdzekļi ievērojami ietekmē nākamajām paaudzēm paredzēto būvju kvalitāti.


Atslēgvārdi